Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021

TERMÍN K ODEVZDÁNÍ PODEPSANÝCH PŘIHLÁŠEK JE 15. 4. 2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

V této souvislosti jsme vytvořili ONLINE PŘIHLÁŠKU. Vzhledem k tomu, že je vyžadován podpis rodiče, vyplnění samotné nestačí. Je potřeba dále:

  • a) vytisknout vyplněnou přihlášku, podepsat a doručit do schránky školy v termínu v termínu 15. 4. nebo 17. 4. 2020
  • b) vyplnit, podepsat elektronicky a odeslat datovou schránkou
  • O zápis musí znovu požádat i zákonný zástupce dítěte, kterému byl umožněn v předešlém roce odklad šk.docházky.

Odklad školní docházky

Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost). O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. V případě zpoždění ze strany PPP může škola rozhodnutí dle zákona 500/2004Sb Správní řád, odložit.

Informace pro rodiče

Organizace školy i mateřské školy zůstává po jarních prázdninách beze změn. Žádáme rodiče o spolupráci ve smyslu zvýšeného dohledu nad případnými zdravotními potížemi dětí i žáků. V případě jakéhokoliv podezření na možnou virovou nákazu nás prosím informujte a v zájmu ochrany zdraví všech kontaktujte své lékaře. Děkujeme.

Naše škola v minulém týdnu provedla hygienická a desinfekční opatření, zajistila antibakteriální mýdla pro děti, žáky i personál.

Mezinárodní den mateřského jazyka

Při příležitostí Mezinárodního dne mateřského jazyka, který letos připadl na pátek 21.2., měli žáci naší školy tento den výuku formou projektu.

Jak dobře znají svou vlast a svůj rodný jazyk, se mohli žáci přesvědčit při práci ve čtyřech skupinách, kdy každá z nich měla za úkol zpracovat jednu oblast ČR specifickou právě svým nářečím. Že jde o práci nelehkou se žáci přesvědčili velmi brzy, avšak se zápalem se pustili do díla, a tak vznikly práce velmi originální a rozličné. Ještě originálnější pak byly odpolední presentace rodičům, hostům a spolužákům. Nechyběla divadelní scénka ve slezském nářečí, zazněla píseň o Praze, ale také z Valašska, výrazy z Hané bylo možno rozluštit v přesmyčkách. Milým zpestřením byla pro všechny ochutnávka tradičních místních pokrmů.

Žákům patří za jejich celodenní práci uznání. Všem, kteří odpoledne dorazili tento projekt podpořit a shlédnout připravené prezentace, z celého srdce a upřímně děkujeme.

Fotografie z akce jsou již nyní ve fotogalerii. (Ještě budou přibývat.)

Atletika do škol

V rámci hodin tělesné výchovy je naše škola zapojena do projektu Atletika do škol, a tak žáci na konci každého měsíce hodnotí své výkony v nejrůznějších atletických disciplínách a vylepují na dveře tělocvičny samolepky. Více o projektu naleznete na https://www.atletikaprodeti.cz/ . Zde naleznete také mnoho fotografií a mezi nimi také ty z naší školy.

. Děkujeme Českému atletickému svazu za podporu.