Distanční výuka od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020

On-line výuka probíhá přes Google Meet, učebnu Google. Pozvánky na připojení jsou rozesílány na e-maily jednotlivým žákům dle rozvrhu, který je zveřejněn v elektronické žákovské EduPage. Zde jsou zapisovány jako tomu bylo dosud zadané domácí úkoly. Jednotliví pedagogové se se žáky mohou individuálně dohodnout na plnění učiva i jinak (např. formou aplikace Proškoly.cz nebo doplněním formuláře, doručeného of.listu apod.).

V případě technických potíží nebo problémů s přihlášením neváhejte kontaktovat ředitelku školy.

Do dokumentů byl vložen dodatek ke školnímu řádu z důvodu distančního vzdělávání.

Od středy 14. 10. 2020 je škola uzavřena.

Z nařízení MZČR je zakázána osobní přítomnost žáků od 14. 10. 2020 ve školách. Mimo provoz je také ŠD. Žáci 1. až 5. ročníku budou mít dle zákona 561/2004 Sb., Školský zákon, povinné vzdělávání formou distanční.

Mateřská škola a školní jídelna budou nadále v provozu beze změn, nařízení se na ně v současné době nevztahuje.

Rodičům žáků bude doručen během úterý e-mail s informacemi, rozvrh výuky pro jednotlivé ročníky bude zveřejněn v odpoledních hodinách na webových stránkách školy.

Provoz od 12. 10. 2020

Na základě krizového opatření Vlády ČR jsou zrušeny veškeré zájmové kroužky, včetně kroužku robotiky. Čtenářský klub patří do vzdělávací aktivity školy, probíhat tedy bude. Stejně tak jako další aktivity v rámci vzdělávání a aktivit školní družiny.

MŠMT stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů odlišnosti v organizaci školního roku t a k t o : Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny. Žáci tedy mají řádné prázdniny již od 26. 10. do 30. 10. 2020.

MŠ bude v provozu pode potřeby a aktuální situace.

Zahájení MŠ

Vážení rodiče, 
dovolte, abych vás pozdravila ještě před zahájením školního roku. Den 1. 9. zahájíme společně. Děti do školky již mohou přicházet samozřejmě dříve podle provozní doby. U vchodu do budovy bude umístěna desinfekce, roušky nejsou dosud povinné, stejně tak nevyžadujeme žádné prohlášení. Věříme v zodpovědnost všech. Pokud můžete, zdržujte se v prostorách MŠ co nejkratší dobu. Sejdeme se v tělocvičně školy v 8.00 hodin. Rády bychom nahradily prvňáčkům absenci oficiálního zápisu do školy, stejně tak chceme přivítat nové děti do MŠ.

Z důvodu onemocnění lektorky v Muzeu v dolech Mayrau se chystaná exkurze pro MŠ ruší. Již nyní však plánujeme dětem jiné akce.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na všechny.