Provoz od 3.5.2021

Informace byly rodičům rozeslány ihned po obdržení školy ze strany MŠMT prostřednictvím e-mailů v pátek 30.4.

  • provoz bez omezení pro všechny děti
  • bez testování docházejících dětí
  • bez ochrany dýchacích cest
  • u vchodu měření teploty
  • stravování je přihlášeno hromadně všem (rodiče mohou kontaktovat ŠJ – jidelna@zskrusovice.cz)

  • testování vždy v pondělí nebo 1.den nástupu po absenci (pro žáky, kteří již docházeli do školy, jinak 2x týdně)
  • ochrana dýchacích cest – zdravotnická rouška, respirátor apod. (nelze látkovou)
  • TV pouze ve venkovním prostředí

Zahájení provozu 12.4.2021

Zákonní zástupci dětí a žáků naší školy obdrželi informace týkající se otevření školy prostřednictvím e-mailu ve středu 7.4.

Samotestování antigenními testy bude realizováno vždy v pondělí a ve čtvrtek, případně 1.den příchodu dítěte/žáka. Podmínkou je také absence příznaků virového onemocnění. V případě chronického onemocnění či příznaků z důvodu alergie je nutné toto doložit lékařskou zprávou.

MŠ: provoz dle běžných hodin, pouze pro předškolní děti (lze i pro děti mladší, jejichž rodiče vykonávají vybrané profese a předloží potvrzení zaměstnavatele).

Testování dětí v MŠ výhradně za přítomnosti zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby (doložené dokumentem s podpisem rodiče). Příchod do MŠ nejpozději do 8.00hodin.

ZŠ: provoz dle stálého rozvrhu (nikoliv distančního). Přítomnost žáků je umožněna všem na naší škole.

Samotestování žáků ZŠ proběhne v přízemí za dohledu pedagogického pracovníka.

Žáci, kteří z důvodu nesouhlasu zákonných zástupců s opatřeními, jež jsou škole nařízeny, nebudou do školy docházet, budou omluveni. Učivo doplní dle el.třídní knihy v EduPage a odevzdají do školní schránky vždy za celý týden do neděle. Škola již sama nebude z personálních a organizačních důvodů zajišťovat rozvozy prac.listů a ostatních učebních materiálů. Toto již si zajistí rodiče sami. Na žádost můžeme některé materiály zasílat jako scan. Děkujeme za pochopení.

ŠJ a ŠD v provozu.

V případě dotazů, jiných informací se lze obrátit na ředitelku školy či využít odpovědi na dotazy rodičů na www.testovani.edu.cz.

ZÁPIS

DO MŠ KRUŠOVICE

SE KONÁ OD

2. 5. 2021 DO 16. 5. 2021

POŽADOVANÉ DOKUMENTY NALEZNETE NA www.zskrusovice.cz,

nebo můžete vyzvednout ve školce po zahájení provozu.

K žádosti je nutné dodat kopii rodného listu a potvrzení

o řádném očkování.

Dokumenty lze doručit do školy poštou,

e-mailem s elektronickým podpisem, osobně nebo

datovou schránkou.

SPORTOVCI TÝDNE

Máme mezi sebou ve škole i školce několik zapálených sportovců a sportovkyň, kteří se nebojí výzev a naši týdenní sportovní výzvu celou zvládli, zdokumentovali a poslali. Podívejte se s námi, kteří to jsou a nechte se jimi inspirovat do dalších týdnu. Malá odměna od nás je samozřejmě nemine. A my jsme moc rádi, že se výzva líbila.

Nové vydání školních novin

Právě vyšlo nové vydání školních novin, které se ohlíží za měsícem únorem a nabízí Vám také jako vždy velké množství prací našich žáků, se kterými se můžete pobavit (a také vyzkoušet rozšifrovat tajné vzkazy).

Přejeme příjemné počtení. Toto vydání školních novin si můžete stáhnout ZDE a nebo společně se staršími vydáními v sekci ŠKOLNÍ NOVINY.

Masopust ve škole

V týdnu od 22.2. do 26.2. jsme s žáky denně hovořili na téma masopustu a karnevalů. V hodinách českého jazyka jsme si vysvětlili význam masopustu a připomněli nejrůznější tradice, které jsou s ním spojené. O hodiny pracovní a výtvarné činnosti žáci vyráběli nejrůznější karnevalové doplňky a masky (stejně tak jako ve školní družině).

Celý masopustní týden vyvrcholil v pátek 26.2., kdy do lavic zasedli nejrůznější pohádkové a filmové postavy, akční hrdinové, zvířátka a dokonce hasiči, vojáci a samotný smrťák. Ve školní jídelně čekalo na žáky překvapení k svačině v podobě tradičních masopustních koblih. Za které paní kuchařkám velmi děkujeme. A protože našemu školnímu masopustu přálo také počasí, všechny masky se vydaly do ulic Krušovic.

Touto velmi povedenou a veselou akcí jsme zakončili nejen měsíc únor, ale také (bohužel) na nějakou dobu presenční výuku žáků ve škole. Věříme, že se se všemi co nejdříve ve zdraví opět sejdeme a budeme moci podnikat další společné akce.

Všechny fotografie naleznete v naší FOTOGALERII.