Máme rádi procházky.

Protože je stále hezké počasí, těšíme se každý den na procházky. Úplně první, ještě na konci prázdnin, mířila k naším borovičkám, abychom se podívali, jak se jim daří. Měli jsme velikou radost, že nám tam přibyly nové malované kamínky. Zažili jsme také trochu dobrodružství našli jsme „stopu dynosaura“ no posuďte sami.

V dalších dnech děti dostaly reflexní samolepky a ještě se pohly podívat, jak se opravují silnice.

Maminky, tatínkové, poznáte se???

Všechny fotografie ZDE.

Etiketa, nejen ve školce.

Ve čtvrtek 9. 9. 2021 k nám do školky zavítala lektorka výchovného programu o etiketě a správném společenském chování. Stala se tak součástí našeho projektového dne ETIKETA. Děti se hravou formou seznámily se základy vhodného společenského chování ve školce, doma, restauraci, divadle, zkrátka všude tam, kde je etiketa důležitá. Musíme naše děti moc pochválit, protože mnoho těchto správných společenských návyků již znají a používají je. Přesto se moc pobavily při hraní scének, vyplývajících z různých společenských situací. Moc jsme si to užili, a hlavně kluci holčičkám teď pokaždé podrží dveře, když jdeme na procházku, nebo do jídelny…..

Všechny fotografie ZDE

Provoz od 13. 9. 2021

Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.

Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.

Od 1. 9. 2021 dochází k úpravě ŠVP

Vzhledem k aktualizaci Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (RVP ZV) dochází zároveň k úpravě ŠVP naší školy.

Nově bude výuka Informatiky probíhat v naší škole již od 4. ročníku, a to vždy 1 vyučovací hodinu týdně. Informatika v 5. ročníku bude probíhat ve stejné časové dotaci. Došlo k upravení k obsahu učiva se zaměřením na algoritmizaci, práci s daty, kódování, dále se budeme zabývat základy robotiky a práci se stavebnicí LegoWedo 2.0.

Z organizačních důvodů jsme upravili dotaci hodin a přesunutí některého učiva v předmětech Přírodověda (nově 2 hodiny týdně) a Vlastivěda (1 hodina týdně). Předmět Výtvarná výchova bude realizován v 1. a 2. ročníku po dvou vyučovacích hodinách, v ostatních ročnících po jedné vyučovací hodině.

Dosud vydané přílohy týkající se Kombinovaného vzdělávání a Distančního vzdělávání zůstávají v platnosti.

„Tichá návštěva“ v naší škole

V úterý 29.6. k nám do školy dorazila velmi vzácná návštěva z Tichého světa z Prahy. Přijel k nám neslyšící lektor Matěj se svými třemi skvělými kolegyněmi, aby nás opět vzali na exkursi do světa neslyšících a něco nového jsme se od nich přiučili.

S Tichým světem jsme se spojili už jednou, v „době covidové“ online a na žádost žáků, ve kterých nechalo toto setkání velkou stopu, jsme pozvali celý tým přímo k nám, abychom se s nimi mohli setkat osobně.

Matějovo tempo a zápal pro věc nás celý 60minut nepřestal udivovat a krom toho, jak neslyšící žijí jsme se opět dozvěděli a naučili spoustu nových „znakových slov“. Už víme jak se znakuje jednorožec, lama i mravenec, dozvěděli jsme se, jak to vypadá ve škole pro neslyšící i jaký používají budík. Zároveň jsme si zahráli „tichou poštu“ ve znakovém jazyce a náramně jsme se u toho všichni pobavili.

Můžete nahlédnout do naší FOTOGALERIE a podívat se, jak celé setkání probíhalo. A už nyní můžeme říci, že s Tichým světem chceme i nadále spolupracovat a neviděli jsme se s nimi naposledy. Koho by více zajímalo toto téma a aktivity tichého světa, připojujeme odkaz na jejich WEB.

Odchází parta „superpáťáků“

Ve středu 23.6. měli žáci 5.ročníku připravenou pro všechny své spolužáky úžasnou bojovku na téma Superhrdinové a Superpadouši. Fotografie najdete ve fotogalerii, ale můžeme Vám prozradit, že vše dobře dopadlo, superhrdinové z našich řad dopadli superpadouchy a zachránili školu i paní učitelku.

Naši čtyři páťáci pro Vás napsali pár řádků o sobě, o škole a o svých vizích. Poznáte, která z prací patří Michalovi, která Standovi, Šimonovi a která Kubovi?

Ahoj, já jsem ............................... . Můj nejlepší kamarád je Standa. Nejlepší zážitek ze školy je chození ven. Mé nejoblíbenější předměty jsou PČ a VV. 
Kdybys byl zvířetem, čím bys byl? Papouškem.
Chtěl bys být učitelem nebo ředitelem? Ne, je to otravný.
Kde se vidíš za 20 let? Jako youtuber s 20ti papouškama, 3 ještěrkami a krokodýlem.
Kdybys dostal 10 milionů, za co bys je utratil? Za mazlíky a dům.
Co bys vzkázal všem, co toto čtou? Na shledanou.
 Dobrý den, mé jméno je ........................ . Mám rád tělocvik a angličtinu, nebaví mě čeština a matika. Ze školní jídelny mám rád řízek.
Kdybys byl zvířetem, čím bys byl? Kočkou.
Chtěl bys být učitelem nebo ředitelem? Ne, bylo by to moc práce.
Kde se vidíš za 20 let? Asi bych chtěl zůstat v Krušovicích.
Kdybys dostal 10 milionů, za co bys je utratil? Za svoje vysněné auto, vilu a dovolenou v New Yorku.
Co bys vzkázal všem, co toto čtou? Na shledanou.
Ahoj, já jsem  ...................... Můj nejoblíbenější předmět je TV, M, PŘ. Nebaví mě AJ, ČJ. Je mi 11 let.
Kdybys byl zvířetem, čím bys byl? Had.
Chtěl bys být učitelem nebo ředitelem? Ne, protože se učitelé musí školit.
Kde se vidíš za 20 let? V Krušovicích za kováře a Youtubera.
Kdybys dostal 10 milionů, za co bys je utratil? Utratil bych to za airsoftky a nože.
Co bys vzkázal všem, co toto čtou? Čus
Ahoj, já jsem ...................... . Odcházím ze školy Na škole mám nejradji TV. Nemám rád školní jídelnu.
Kdybys byl zvířetem, čím bys byl? Netopýr.
Chtěl bys být učitelem nebo ředitelem? Ne, protože nerad otravuji děti.
Kde se vidíš za 20 let? Možná v mém domě, tak na 30%.
Kdybys dostal 10 milionů, za co bys je utratil? Nechal bych si vyrobit Teslu Cybertruck.
Co bys vzkázal všem, co toto čtou? Sbohem.