Školní jídelna

Školní jídelna se nachází v přízemí budovy, stejně jako školní kuchyně. Personál je zajištěn vedoucí šk. jídelny, která je zároveň hlavní kuchařkou a pomocnou kuchařkou.

Sběrný účet školy, na který jsou převáděny platby za stravné a školné je: 101312871/0800.

Od 1. 11. 2022 dochází ke změně finanční částky pro cizí strávníky na 80,- Kč za jeden oběd. Navýšení reaguje na vyšší náklady na nákup potravin a částečně i na energie.

Finanční limity potravin najdete ZDE.