Rozvrh hodin

viz EduPage

Počty žáků v jednotlivých ročnících:

1.ročník – 3

2.ročník – 7

3.ročník – 9

4.ročník – 5

5.ročník – 6