Pro rodiče

Od 1. 1. 2024 přechází stanovení výši úplaty za MŠ a ŠD na zřizovatele. Do konce šk. roku 2023/2024 bude výše po dohodě se zřizovatelem stejná jako dosud.

Žádost o přijetí do 1. ročníku ZŠ ONLINE