Kroužky

Zájmové kroužky probíhají pod DDM Rakovník.

Keramika – ve čtvrtek od 14.30 do 15,30h (pí uč. Zákonová)

Malí kuchaři – v sudé pondělí od 14.00 do 15.30h (pí Filgasová)

Technický kroužek – v liché středy od 13.00 do 14.30 (pí uč. Vránová + p. Vrána, příp.pí uč. Vernerová)

.