Kroužky

Zájmové kroužky v naší škole budou probíhat pouze pokud bude minimálně 6 zájemců. V ostatním případě nebudou kroužky otevřeny.

Informace k přihlašování na kroužky, které probíhají pod DDM Rakovník.

  • Sportuj ve škole – pod záštitou AŠSK v rámci školní družiny každé pondělí od 14. 00 hodin.