Školní družina

ZAHÁJENÍ PROVOZU VE ČTVRTEK 2. ZÁŘÍ 2021 OD 7.00 HODIN.

Z důvodu navýšení kapacity školní družiny od 1. 9. 2021 byli přijati všichni zájemci.

Třída školní družiny se nachází v 2. podlaží budovy. Třída přiléhá k učebně I., kterou v odpoledním čase školní družina využívá také. K dispozici jsou pravidelně obměňované hry, stavebnice, knihy ze školní knihovny, časopisy.

Ve školní družině působí dvě kvalifikované vychovatelky, z nichž jedna je ve pozici vedoucí školní družiny.