Školní družina

Třída školní družiny se nachází v 2. podlaží budovy. Třída přiléhá k učebně I., kterou v odpoledním čase školní družina využívá také. K dispozici jsou pravidelně obměňované hry, stavebnice, knihy ze školní knihovny, časopisy.

Ve školní družině působí dvě kvalifikované vychovatelky.