Školní družina

Třída školní družiny se nachází v 2. podlaží budovy. Třída přiléhá k učebně I., kterou v odpoledním čase školní družina využívá také. K dispozici jsou pravidelně obměňované hry, stavebnice, knihy ze školní knihovny, časopisy.

Ve školní družině působí dvě kvalifikované vychovatelky.

ZÁPISNÍ LÍSTEK K ZÁJMOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ https://docs.google.com/document/d/1KKtzYUrYUpk1upg4cSBrW4ODe_TTUoEWPcEi4RkpXfk/edit?usp=sharing

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 2023/2024 https://docs.google.com/document/d/1YW50aJxXvvkojo0bFjgSXbegBAzD5P-pVIl-OQR71hk/edit?usp=sharing