Oslava dne dětí ve školce.

1 .6. 2021 jsme s dětmi na hřiši oslavili dětský den. Děti si mohly zazávodit v několika disciplínách a nechyběla ani sladká odměna. Nakonec se předškolní děti za účasti paní starostky a několika rodičů rozloučily se školkou a paní ředitelka je přivítala jako prvňáčky do naší školy. Bylo to příjemné dopoledne.

Všechny fotografie najdete ZDE.

DEN DĚTÍ V ZŠ A MŠ

Úterní Den dětí jsme oslavili s dětmi i žáky sportovně.

Pro školáky byly připraveny dvě zábavné cesty plné úkoly. Mladší žáci se vydali po stopách pohádek, starší si zahráli na přírodovědce. Při obtížném poznávání živočichů i rostlin mohli žáci využít také nápověd.

V 11 hodin proběhlo za účasti několika rodičů, paní starostky a zástupce Rakovnického deníku přijetí předškolních dětí do 1.ročníku. Zároveň byli žáci 1.ročníku přijati mezi ČTENÁŘE. Poté se rozloučila paní starostka s našimi žáky 5. ročníku a s dětmi, které opouští MŠ.

Na závěr všechny děti obdržely drobné odměny a vydaly se na dobrý oběd.

Všechny fotografie z akce naleznete v naší fotogalerii nebo přímo ZDE.

O našem Dni dětí psali také v Rakovnickém deníku. ZDE najdete celý článek a také velkou fotogalerii přímo z akce.

Návštěva včelaře.

Dnes k nám do školky zavítal pan včelař i s včeličkami. Moc hezky nám vyprávěl o včelím životě, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o tom, jak se včelky rodí a jak se o ně pečuje, jak to vypadá ve včelím úle, z čeho a jak vzniká med a jestě jsme zblízka a na vlastní oči viděli včelí roj. Děkujeme.

Nakonec jsme si včeličky vytvořili.

Provoz od 3.5.2021

Informace byly rodičům rozeslány ihned po obdržení školy ze strany MŠMT prostřednictvím e-mailů v pátek 30.4.

  • provoz bez omezení pro všechny děti
  • bez testování docházejících dětí
  • bez ochrany dýchacích cest
  • u vchodu měření teploty
  • stravování je přihlášeno hromadně všem (rodiče mohou kontaktovat ŠJ – jidelna@zskrusovice.cz)

  • testování vždy v pondělí nebo 1.den nástupu po absenci (pro žáky, kteří již docházeli do školy, jinak 2x týdně)
  • ochrana dýchacích cest – zdravotnická rouška, respirátor apod. (nelze látkovou)
  • TV pouze ve venkovním prostředí

Den země v naší školce.

Projektový týden probíhá každoročně v dubnu, při příležitosti oslavy Dne Země.

Zaměřujeme se především na prohloubení vztahu dětí k přírodě, k vlastnímu zdraví a k rodnému kraji. Dotkli jsme se některých závažných ekologických problémů zpracovávajících téma odpadů, jak vznikla země, co je to sluneční soustava.

Podstatou projektu je, aby děti aktivním a tvořivým způsobem získaly poznatky o přírodě a o důležitosti její ochrany a spontánně je využívaly v životě. Myslíme že se nám podařilo děti nadchnout, ostatně je to patrné z následujícíh fotografií. Jenom škoda, že nás zatím do školky chodí tak málo.

Ostatní fotografie najdete ZDE.

Pojďte s námi znakovat – Tichý svět

V pátek 16.4.jsme měli ve škole a školce vzácnou (online) návštěvu z Tichého světa. Z organizace, která se zabývá službami pro neslyšící (TICHÝ SVĚT ONLINE).

Neslyšící lektor Matěj nás seznámil s tím jak s neslyšícími komunikovat, jak se správně chovat a kterých chyb se naopak vyvarovat. Velkou oporou mu byly dvě skvělé tlumočnice, kterým patří velký dík, stejně jako p. Capouškové z Tichého světa, která celý tento tým s námi propojila. Druhá polovina setkání se nesla v duchu dotazů „Jak se řekne?“. Naučili jsme se poděkovat, představit, ale zajímala nás také slovíčka jako žralok, tank, jaro a nebo „děti ze školky“.

Žáci byli setkáním nadšeni a ani se na všechny dotazy nedostalo. Požádali jsme tedy tým z Tichého světa, aby se za námi přijeli podívat osobně, až to hygienické podmínky dovolí, a dostalo se nám souhlasu. Máme velkou radost.

V naší fotogalerii se můžete podívat na to, jak setkání probíhalo a také na to, co děti po skončení spojení pro pracovníky Tichého světa (a také pro sebe) vytvořili.