Novinky v budově školy

Zatímco děti tráví čas kromě výuky ve třídách i venku na bílém sněhu, prostory školy nově svítí barvami. Na chodbách přibyly poslední šatní skříňky, podlahy ožily násobilkovými stopami a hadem s abecedou. V šatně MŠ se objevily číselné barevné kaňky. Zakoupili jsme také krásné, dřevěné, téměř profesionální divadlo s loutkami, malovanými kulisami, stahovací oponou i osvětlením, které lze barevně měnit nebo stmívat.

Nadšeni byli všichni, včetně pedagogů, kteří budou vše využívat při výuce. A děti v MŠ se již brzy mohou těšit na první divadelní představení. 🙂

Informace z MŠMT 23.12.

Na základě rozhodnutí MZd a sdělení MŠMT týkající se vzdělávání žáků od 4. 1. 2021 budou moci žáci naší málotřídní školy nadále docházet do školy za daných podmínek.
Žákům i dětem budeme nadále měřit u vchodu teplotu, rodiče prosíme, aby do budovy nevcházeli. V nutných případech osobního lze domluvit individuální schůzku nebo on-line spojení.
Povinnost nošení roušek v prostorách budovy a při výuce v ZŠ zůstává.