Oslava dne dětí ve školce.

1 .6. 2021 jsme s dětmi na hřiši oslavili dětský den. Děti si mohly zazávodit v několika disciplínách a nechyběla ani sladká odměna. Nakonec se předškolní děti za účasti paní starostky a několika rodičů rozloučily se školkou a paní ředitelka je přivítala jako prvňáčky do naší školy. Bylo to příjemné dopoledne.

Všechny fotografie najdete ZDE.

Návštěva včelaře.

Dnes k nám do školky zavítal pan včelař i s včeličkami. Moc hezky nám vyprávěl o včelím životě, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o tom, jak se včelky rodí a jak se o ně pečuje, jak to vypadá ve včelím úle, z čeho a jak vzniká med a jestě jsme zblízka a na vlastní oči viděli včelí roj. Děkujeme.

Nakonec jsme si včeličky vytvořili.

Den země v naší školce.

Projektový týden probíhá každoročně v dubnu, při příležitosti oslavy Dne Země.

Zaměřujeme se především na prohloubení vztahu dětí k přírodě, k vlastnímu zdraví a k rodnému kraji. Dotkli jsme se některých závažných ekologických problémů zpracovávajících téma odpadů, jak vznikla země, co je to sluneční soustava.

Podstatou projektu je, aby děti aktivním a tvořivým způsobem získaly poznatky o přírodě a o důležitosti její ochrany a spontánně je využívaly v životě. Myslíme že se nám podařilo děti nadchnout, ostatně je to patrné z následujícíh fotografií. Jenom škoda, že nás zatím do školky chodí tak málo.

Ostatní fotografie najdete ZDE.

ZÁPIS

DO MŠ KRUŠOVICE

SE KONÁ OD

2. 5. 2021 DO 16. 5. 2021

POŽADOVANÉ DOKUMENTY NALEZNETE NA www.zskrusovice.cz,

nebo můžete vyzvednout ve školce po zahájení provozu.

K žádosti je nutné dodat kopii rodného listu a potvrzení

o řádném očkování.

Dokumenty lze doručit do školy poštou,

e-mailem s elektronickým podpisem, osobně nebo

datovou schránkou.