Organizace dne 27. 11. 2023 – stávka učitelů.

Vážení rodiče, rozhodli jsme se podpořit stávku učitelů, v níž jde zejména o poukázání na nedostatečné finanční ohodnocení provozních a nepedagogických zaměstnanců, asistentů atd. Jsme také proti snižování počtu vyučovacích hodin škol jako takových, které nám umožňují dělit třídy v ZŠ na některé předměty. Vzhledem k tomu, že zároveň chápeme Vás, rodiče, rozhodli jsme se společně s kolegyněmi, že dopolední vyučování ZŠ zachováme v běžném režimu, avšak po obědě bude přerušen provoz ŠD, žáci tedy školu opustí do 13h.


Mateřská škola bude v provozu dle běžného režimu, přestože se stávkou a požadavky všichni zaměstnanci souznějí.
Děkuji za všechny kolegyně a zaměstnance za pochopení a podporu.
Vernerová