Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021

TERMÍN K ODEVZDÁNÍ PODEPSANÝCH PŘIHLÁŠEK JE 15. 4. 2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

V této souvislosti jsme vytvořili ONLINE PŘIHLÁŠKU. Vzhledem k tomu, že je vyžadován podpis rodiče, vyplnění samotné nestačí. Je potřeba dále:

  • a) vytisknout vyplněnou přihlášku, podepsat a doručit do schránky školy v termínu v termínu 15. 4. nebo 17. 4. 2020
  • b) vyplnit, podepsat elektronicky a odeslat datovou schránkou
  • O zápis musí znovu požádat i zákonný zástupce dítěte, kterému byl umožněn v předešlém roce odklad šk.docházky.

Odklad školní docházky

Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost). O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. V případě zpoždění ze strany PPP může škola rozhodnutí dle zákona 500/2004Sb Správní řád, odložit.