Prázdninové aktivity pro naše školáky

Vážení rodiče, milé děti,

Pokud budete mít chuť, můžete po dobu prázdnin vyzkoušet několik podzimních halloweenských aktivit, které rozvíjí dětskou fantazii a tvořivost a zároveň je učí něčemu novému. Každý den zde naleznete jednu novou aktivitu.

Líbila se vám naše aktivita? Pracovali jste podle ní? Nebo jste tvořili něco jiného s podzimní nebo halloweenskou tématikou? Poštele nám pár řádků nebo fotografií na tereza.vranova@zskrusovice.cz a staňte se autory našich školních novin, které spatří světlo světa 2.11.

Stále online

I když je současná situace nelehká, denně se setkáváme na online hodinách a společně pracujeme, učíme se nové věci, povídáme si a smějeme se. Často děti zůstávají i po výuce a dále si povídají (a to nás moc těší). Velké díky patří všem rodičům za jejich podporu. Pevně věříme, že se brzy ve zdraví vrátíme do školních lavic.

Přejeme příjemné podzimní prázdniny.

Kroužek robotiky zahájil svou činnost

Máme velkou radost, že i přes současnou nepříliš příznivou situaci, zahájil svou činnost kroužek robotiky. Chlapci se pod vedením pana Miroslava Vrány dnes učili základy elektrotechniky a všichni si vyrobili svou vlastní funkční baterku, kterou si odnesli domů jako výsledek dnešní práce.

Každý žák také pracoval na sestavení vlastního lego robota Mindstorms Ev3, jehož kompletace bude součástí ještě několika dalších setkání.

Během kroužku byla zprovozněna 3D tiskárna, kterou naše škola disponuje, a jejíž činnost bude součástí práce i ve výuce.

Za dva týdny se „mladí šikovní technici“ opět sejdou a budou pokračovat ve své tvůrčí činnosti.

Dobré skutky našich školáků

Konáme dobré skutky velmi často, ale začátek tohoto školní roku je na ně velmi hojný.

Ve čtvrtek 24.9. se žáci čtvrtého a pátého ročníku o hodinu výtvarné výchovy vyzdobili vlastnoručně vyrobenými motýlky na podporu akce Deafember- září, měsíc osob se sluchovým postižením.

Ve středu 30.9. se někteří malí školáci vydali společně s dobrovolnými hasiči na prodej žlutých kytiček na podporu sbírky Českého dne proti rakovině.

Čtvrtek 1.10. je v českých kalendářích veden jako Mezinárodní den seniorů, a tak žáci ve školní družině vyrobili a následně roznesli přáníčka k tomuto mezinárodnímu dni do schránek místních seniorů. Věříme, že přáníčka udělala radost.

Další dobré skutky na sebe nenechají jistě dlouho čekat.