Nové vydání školních novin

Na světě je nové vydání školních novin. Za toto vydání patří díky všem dětem a rodičům, kteří vyslyšeli naši výzvu a poslali nám velké množství příspěvků. Velmi si toho v té nelehké době vážíme, a proto už v pondělí 2.11. budou mít všichni žáci naší školy toto vydání ve svých schránkách v tištěné podobě.

Děkujeme všem a doufáme, že také další naše výzvy budou mít podobný dosah, jako měla tato podzimně-halloweenská.

Školní noviny si můžete stáhnout ZDE.