Novoroční besídka

V pátek 6.1. 2023 se uskutečnila v KZ Jednota Krušovice odložená vánoční besídka žáků naší školy. Tentokrát byla účast vystupujících téměř 100%, a tak si mohli diváci vychutnat všechna připravená vystoupení „v plné parádě“. Pro velkou nemocnost letos nevystoupily děti z MŠ, ale my věříme, že nám to svým vystoupením vynahradí příště.

Troufáme si říci, že výkony všech účinkujících byly absolutně famózní. Diváci mohli vyslechnout několik dlouhých básní v podání druháčků, sborově zazpívané písní všemi žáky a mezi nimi i píseň Rolničky v několika jazycích. Prvňáčci nám předvedli, jak netradičně zahrát koledu na zvonečky. Na programu byla také dvě sólová hudební vystoupení, a to Edy a Veroniky. Oba sklidili zasloužený velký potlesk a mají náš obdiv. Závěrečná část besídky byla věnována divadelnímu představení některých žáků 3.-5.ročníku doplněných sborem zpívajících vrabečků. Představení o narození Ježíška bylo originální a pro publikum zábavné. Rádi bychom divadelní představení do programů besídek zařazovali pravidelně.

Chtěli bychom za všechny účinkující a učitelský sbor poděkovat všem rodičům, prarodičům a sourozencům, kteří na besídku dorazili a nebo nám dokonce pomohli s přípravou kostýmu a s vystoupeními. Velkou radost nám také udělala návštěva našich bývalých žáků, paní starostky a dalších přátel školy, kteří si udělali čas a přišli podpořit naše žáky. Ještě jednou mnohokrát děkujeme.

Pro ty z vás, kteří jste besídku neviděli nebo si ji chcete připomenout, máme připravenou bohatou fotogalerii, které obsahuje také mnoho videí- ZDE.