Provoz od 12. 10. 2020

Na základě krizového opatření Vlády ČR jsou zrušeny veškeré zájmové kroužky, včetně kroužku robotiky. Čtenářský klub patří do vzdělávací aktivity školy, probíhat tedy bude. Stejně tak jako další aktivity v rámci vzdělávání a aktivit školní družiny.

MŠMT stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů odlišnosti v organizaci školního roku t a k t o : Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny. Žáci tedy mají řádné prázdniny již od 26. 10. do 30. 10. 2020.

MŠ bude v provozu pode potřeby a aktuální situace.

Návštěva ZOO Chomutov.

Ve středu 7.10.2020, děti z naší školky navštívily Zoopark Chomutov. Celým parkem je prováděl lektor výukových programů Ondra, který dětem představill všechna zvířata, některá znal dokonce jménem a velmi poutavě o nich uměl vyprávět. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací, zvířata mají rády, takže to byl pro všechny krásně strávený den.

Fotografie najdete ZDE.

Návštěva v lesním naučném areálu Křivoklát.

V úterý 6. 10. 2020, navštívily děti ze školky, v rámci projektu „Škola pro všechny“, rekreačně naučný areál v Křivoklátě. Celým areálem děti provázel lesník Míra, který je zábavnou a hravou formou, seznámil s lesním prostředím, rostlinami, zvířaty a připravil si pro děti mnoho zajímavých úkolů a hlavolamů. Celý program se dětem moc líbil a nakonec se na lesním hřišti pořádně vydováděly.

Fotografie najdete ZDE.

Zahájení nového školního roku

Jsme moc rádi, že se nám dnes podařilo zahájit nový školní rok v tak hojném počtu a hlavně ve zdraví. Přivítali jsme letošní prvňáčky a nové kamarády do školky, ukázali jsme si novinky, které se ve škole o prázdninách udály a už se těšíme vstříc novým poznatkům a zážitkům.

Fotografie ze zahájení již naleznete ve fotogalerii.

Zahájení MŠ

Vážení rodiče, 
dovolte, abych vás pozdravila ještě před zahájením školního roku. Den 1. 9. zahájíme společně. Děti do školky již mohou přicházet samozřejmě dříve podle provozní doby. U vchodu do budovy bude umístěna desinfekce, roušky nejsou dosud povinné, stejně tak nevyžadujeme žádné prohlášení. Věříme v zodpovědnost všech. Pokud můžete, zdržujte se v prostorách MŠ co nejkratší dobu. Sejdeme se v tělocvičně školy v 8.00 hodin. Rády bychom nahradily prvňáčkům absenci oficiálního zápisu do školy, stejně tak chceme přivítat nové děti do MŠ.

Z důvodu onemocnění lektorky v Muzeu v dolech Mayrau se chystaná exkurze pro MŠ ruší. Již nyní však plánujeme dětem jiné akce.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na všechny.