SPORTOVCI TÝDNE

Máme mezi sebou ve škole i školce několik zapálených sportovců a sportovkyň, kteří se nebojí výzev a naši týdenní sportovní výzvu celou zvládli, zdokumentovali a poslali. Podívejte se s námi, kteří to jsou a nechte se jimi inspirovat do dalších týdnu. Malá odměna od nás je samozřejmě nemine. A my jsme moc rádi, že se výzva líbila.

ZÁPIS do 1.ročníku

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky v termínech zápisu určených školou, nejpozději však do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zápis se týká i dětí, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte v době stanoveného zápisu písemně o odklad školní docházkyDítě, které dosáhne šestého roku věku od září do konce prosince příslušného školního roku, může být k plnění PŠD přijato na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení. Dosáhne-li šestého roku věku od ledna do konce června příslušného školního roku, může být přijato na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

Dokumenty: písemná žádost zákonného zástupce s podpisem a kopie rodného listu.

V případě žádosti o odklad také doporučení pediatra a školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

Žádost o přijetí dítěte můžete doručit poštou, datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo online zde. Je však nutné doložit vždy žádost s podpisem zákonného zástupce. Individuálně lze dojednat osobní schůzku.

Nové vydání školních novin

Právě vyšlo nové vydání školních novin, které se ohlíží za měsícem únorem a nabízí Vám také jako vždy velké množství prací našich žáků, se kterými se můžete pobavit (a také vyzkoušet rozšifrovat tajné vzkazy).

Přejeme příjemné počtení. Toto vydání školních novin si můžete stáhnout ZDE a nebo společně se staršími vydáními v sekci ŠKOLNÍ NOVINY.

Aktuální informace z MŠMT

Na základě mimořádného opatření MZd ČR jsme byli informováni ze strany MŠMT o zákazu pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, nebo zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek.

Zákaz se nevztahuje na děti v MŠ a další výjimky. Na žáky ZŠ se vztahuje, stejně jako na dospělé od 1. 3. 2021.

Dokument ke shlédnutí níže.

ZIMNÍ OLYMPIÁDA VE ŠKOLCE.

Protože letošní zima je na sníh štědrá, rozhodli jsme se s dětmi ve školce, že si uspořádáme zimní olympijské hry. Vytvořili jsme si medaile, připravili sportoviště, vysvětlili jsme si význam her a pustili se do sportování. Počasí nám přálo a svítilo sluníčko, všichni jsme si to moc užili. Nakonec jsme ještě ze sněhu postavili domek a několik sněhuláků.

Fotografie najdete ZDE.

Hrnečku vař.

Pohádku Hrnečku vař, znají všechny děti. Jak to ale doopravdy vypadá, když se kaše vaří a vaří a vaří? Pomocí jednoduchého pokusu mohly děti vidět na vlastní oči, jak to vypadá v takové pohádce……

zimu si letos opravdu užíváme
vládne paní zima

Novinky v budově školy

Zatímco děti tráví čas kromě výuky ve třídách i venku na bílém sněhu, prostory školy nově svítí barvami. Na chodbách přibyly poslední šatní skříňky, podlahy ožily násobilkovými stopami a hadem s abecedou. V šatně MŠ se objevily číselné barevné kaňky. Zakoupili jsme také krásné, dřevěné, téměř profesionální divadlo s loutkami, malovanými kulisami, stahovací oponou i osvětlením, které lze barevně měnit nebo stmívat.

Nadšeni byli všichni, včetně pedagogů, kteří budou vše využívat při výuce. A děti v MŠ se již brzy mohou těšit na první divadelní představení. 🙂