Badatelský kroužek

Malá ukázka z badatelského kroužku. První hodina se nesla v duchu tajemna, neviditelného písma a vodoznaku. Za pomoci jednoduchých organických látek jako bylo mléko nebo citronová šťáva. Dnes děti pozorovaly proměny podzimní přírody, které byly spojeny se sběrem listů pro naše další bádání. Pozorovali jsme žilnatinu listů, udělali jsme její frotáž. Pak jsme z listů získávali jejich „kostřičku“ a na závěr si na příště připravili výluh barev z listů.