Mise ZERO

Žáci 4. a 5. ročníku měli jedinečnou možnost zúčastnit se workshopu v pražské pobočce společnosti Deloitte. Za zprostředkování této příležitosti jsme vděčni milým seniorům z Prahy, kteří naši školu navštívili v září.

Nejen, že žáci navštívili dosud neznámé prostředí skutečné firmy přímo během pracovní doby, ale vyzkoušeli si, že programování není zas tak snadné. Poznali, k čemu je také potřeba znalost cizího jazyka, nahlédli do vesmírné stanice se skutečným velitelem posádky (ač pouze zprostředkovaně). Největším zážitkem však byla možnost napsat pomocí kódů 30ti vteřinovou zprávu do malého počítače ve skutečné vesmírné lodi. Poznání, že jde o realitu, nikoliv něco, co znají z her, bylo pro všechny motivující. Dokladem této „mise“ budou certifikáty, které účastníci obdrží koncem šk. roku.