Sponzorský dar

Mnohokrát děkujeme paní Natálii Müllerové za sponzorský dar pro žáky naší ZŠ ve formě výtvarných potřeb. Žáci veškerý materiál jistě využijí, a to nejen při výtvarné výchově a pracovních činností, ale také například ve školní družině.

Moc si vážíme Vaší podpory.