Informatika 4. a 5.ročník

V lednu čekalo na žáky překvapení v podobě 3D per. Ta vyzkoušeli žáci 4.ročníku. Jejich starší spolužáci se seznamovali s 3D tiskem a programem Tinkercad. Vzhledem k tomu, že se nám podařilo uzavřít smlouvu o spolupráci se společností Prusa Research, a.s., a budeme se žáky pracovat na společném projektu za pomoci nové 3D tiskárny.