Distanční výuka od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020

On-line výuka probíhá přes Google Meet, učebnu Google. Pozvánky na připojení jsou rozesílány na e-maily jednotlivým žákům dle rozvrhu, který je zveřejněn v elektronické žákovské EduPage. Zde jsou zapisovány jako tomu bylo dosud zadané domácí úkoly. Jednotliví pedagogové se se žáky mohou individuálně dohodnout na plnění učiva i jinak (např. formou aplikace Proškoly.cz nebo doplněním formuláře, doručeného of.listu apod.).

V případě technických potíží nebo problémů s přihlášením neváhejte kontaktovat ředitelku školy.

Do dokumentů byl vložen dodatek ke školnímu řádu z důvodu distančního vzdělávání.