Od středy 14. 10. 2020 je škola uzavřena.

Z nařízení MZČR je zakázána osobní přítomnost žáků od 14. 10. 2020 ve školách. Mimo provoz je také ŠD. Žáci 1. až 5. ročníku budou mít dle zákona 561/2004 Sb., Školský zákon, povinné vzdělávání formou distanční.

Mateřská škola a školní jídelna budou nadále v provozu beze změn, nařízení se na ně v současné době nevztahuje.

Rodičům žáků bude doručen během úterý e-mail s informacemi, rozvrh výuky pro jednotlivé ročníky bude zveřejněn v odpoledních hodinách na webových stránkách školy.