Zahájení MŠ

Vážení rodiče, 
dovolte, abych vás pozdravila ještě před zahájením školního roku. Den 1. 9. zahájíme společně. Děti do školky již mohou přicházet samozřejmě dříve podle provozní doby. U vchodu do budovy bude umístěna desinfekce, roušky nejsou dosud povinné, stejně tak nevyžadujeme žádné prohlášení. Věříme v zodpovědnost všech. Pokud můžete, zdržujte se v prostorách MŠ co nejkratší dobu. Sejdeme se v tělocvičně školy v 8.00 hodin. Rády bychom nahradily prvňáčkům absenci oficiálního zápisu do školy, stejně tak chceme přivítat nové děti do MŠ.

Z důvodu onemocnění lektorky v Muzeu v dolech Mayrau se chystaná exkurze pro MŠ ruší. Již nyní však plánujeme dětem jiné akce.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na všechny.