ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis do MŠ Krušovice se koná 12. 5. 2020.

Přihláška ke stažení ZDE. ONLINE přihláška bude spuštěna 11. 5. ZDE.

Přihlášku s podpisem zákonného zástupce je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy ,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou nebo přímo do poštovní schránky školy

 Pro doložení povinnosti O OČKOVÁNÍ DÍTĚTE zákonný zástupce (Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním.)

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.