Školní řád platný od 1. 9. 2023

Schválený školní řád je k dispozici ZDE: http://www.zskrusovice.cz/wp-content/uploads/2023/09/Školní-řád-schválený-2023.docx.pdf

Prosíme, abyste si jej přečetli. Děti i žáci budou seznámeni svými učiteli. Zejména žádáme o dodržování včasného příchodu do školy, tj. nejpozději 15 minut před zahájením vyučování, aby si žáci stihli včas nachystat pomůcky dle pokynů pedagoga, předat úkoly a pod..

Úspěšné testování našich žáků ČŠI

Na základě výsledků se naše škola umístila mezi ostatními školami v ČR velice dobře jak v oblasti Čtenářské gramotnosti, tak v Dovednostech usnadňující učení. Testování se zúčastnili všichni žáci 5. ročníku a jsme velice rádi, že předvedli dobré výsledky. (Modře zobrazeno hodnocení našich žáků, žlutě výsledky v ČR.