Informace pro rodiče

Organizace školy i mateřské školy zůstává po jarních prázdninách beze změn. Žádáme rodiče o spolupráci ve smyslu zvýšeného dohledu nad případnými zdravotními potížemi dětí i žáků. V případě jakéhokoliv podezření na možnou virovou nákazu nás prosím informujte a v zájmu ochrany zdraví všech kontaktujte své lékaře. Děkujeme.

Naše škola v minulém týdnu provedla hygienická a desinfekční opatření, zajistila antibakteriální mýdla pro děti, žáky i personál.

Mezinárodní den mateřského jazyka

Při příležitostí Mezinárodního dne mateřského jazyka, který letos připadl na pátek 21.2., měli žáci naší školy tento den výuku formou projektu.

Jak dobře znají svou vlast a svůj rodný jazyk, se mohli žáci přesvědčit při práci ve čtyřech skupinách, kdy každá z nich měla za úkol zpracovat jednu oblast ČR specifickou právě svým nářečím. Že jde o práci nelehkou se žáci přesvědčili velmi brzy, avšak se zápalem se pustili do díla, a tak vznikly práce velmi originální a rozličné. Ještě originálnější pak byly odpolední presentace rodičům, hostům a spolužákům. Nechyběla divadelní scénka ve slezském nářečí, zazněla píseň o Praze, ale také z Valašska, výrazy z Hané bylo možno rozluštit v přesmyčkách. Milým zpestřením byla pro všechny ochutnávka tradičních místních pokrmů.

Žákům patří za jejich celodenní práci uznání. Všem, kteří odpoledne dorazili tento projekt podpořit a shlédnout připravené prezentace, z celého srdce a upřímně děkujeme.

Fotografie z akce jsou již nyní ve fotogalerii. (Ještě budou přibývat.)

Atletika do škol

V rámci hodin tělesné výchovy je naše škola zapojena do projektu Atletika do škol, a tak žáci na konci každého měsíce hodnotí své výkony v nejrůznějších atletických disciplínách a vylepují na dveře tělocvičny samolepky. Více o projektu naleznete na https://www.atletikaprodeti.cz/ . Zde naleznete také mnoho fotografií a mezi nimi také ty z naší školy.

. Děkujeme Českému atletickému svazu za podporu.

Den mateřského jazyka ve školce.

I naše děti v mateřské školce se v pátek 21. 2. 2020 zapojily do oslav mezinárodního dne mateřského jazyka. Hravou formou si děti rozšířily slovní zásobu, zdokonalily si správnou výslovnost, za pomoci maňásků a loutek se pokusily o dramatizaci známých pohádek.

Fotografie najdete ZDE.