Přijatí žáci do 1. ročníku

Na základě žádosti zákonných zástupců o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 byly přijaty děti s č. jednacím

  • 01/2020
  • 03/2020
  • 06/2020
  • 07/2020

Jednomu dítěti s č. jednacím 02/2020 bylo vyhověno v žádosti o odklad školní docházky.

Odložení rozhodnutí bylo z důvodu absence požadovaného dokumentu u č. jed. 04/02020.

Kuchaři z Krušovic

Žáci 3. a 5. ročníku v rámci slohu napsali recepty na svá oblíbená jídla, nakreslili, vyfotili a poslali. Všechny recepty dohromady jsou spojeny v kuchařce, která je k dipozici ke stažení níže. Navíc si zde můžete stáhnout také úžasný recept na palačinky i s fotopostupem.

Snad byl tento netradiční úkol pro žáky zábavným, když samotné recepty vytvářeli. A třeba Vás také inspiruje a přichystáte si doma nějaký pokrm právě podle naší kuchařky.

Nezbývá než poděkovat mladým nadějným kuchařům a kuchařkám a Vám ostatním popřát DOBROU CHUŤ.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis do MŠ Krušovice se koná 12. 5. 2020.

Přihláška ke stažení ZDE. ONLINE přihláška bude spuštěna 11. 5. ZDE.

Přihlášku s podpisem zákonného zástupce je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy ,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou nebo přímo do poštovní schránky školy

 Pro doložení povinnosti O OČKOVÁNÍ DÍTĚTE zákonný zástupce (Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním.)

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

NOC S ANDERSENEM

Z pátku 27.3. na sobotu 28.3.2020 měla proběhnout ve škole tradiční Noc s Andersenem, ale situace tomu chtěla jinak, a tak jsme všichni trávili noc ve svých domovech.

Vzniklo ale speciální vydání školních novin právě k této příležitosti, které bylo plné nejrůznějších aktivit, ale především vybádalo k tomu, abyste si udělali NOC s ANDERSENEM doma, nechali vypnutou televizi, otevřeli knihy, povídali si a hráli hry.

Máme velkou radost, že spousta z vás, vzala tuto výzvu za svou a Noc s Andersenem jste si doma udělali a navíc nám zaslali fotky a dali svolení k tomu, že se o ně můžeme podělit s ostatními. Speciální díky patří za zaslané rébusy, které jste připravili pro ostatní (a které můžete vidět na druhé koláži a samozřejmě se je pokusit vyluštit).;)

NOC S ANDERSENEM

Pojďte každý sám, ale přitom všichni společně prožít Noc s Andersenem.

K této příležitosti jsme připravili speciální vydání školních novin, které můžete stáhnout ZDE. V novinách najdete spoustu inspirace, jak tuto noc můžete strávit.Pokud se rozhodnete dnešní večer strávit s knihou, tak budeme moc rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu- za pár řádků, o tom co jste četli, za obrázky dětí, za fotky nebo za vyplněné úkoly právě z novin.Děkujeme.

Zápis do 1. ročníku pro šk. rok 2020/2021

TERMÍN K ODEVZDÁNÍ PODEPSANÝCH PŘIHLÁŠEK JE 15. 4. 2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

V této souvislosti jsme vytvořili ONLINE PŘIHLÁŠKU. Vzhledem k tomu, že je vyžadován podpis rodiče, vyplnění samotné nestačí. Je potřeba dále:

  • a) vytisknout vyplněnou přihlášku, podepsat a doručit do schránky školy v termínu v termínu 15. 4. nebo 17. 4. 2020
  • b) vyplnit, podepsat elektronicky a odeslat datovou schránkou
  • O zápis musí znovu požádat i zákonný zástupce dítěte, kterému byl umožněn v předešlém roce odklad šk.docházky.

Odklad školní docházky

Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost). O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. V případě zpoždění ze strany PPP může škola rozhodnutí dle zákona 500/2004Sb Správní řád, odložit.