Nové vydání školních novin

Na světě je nové vydání školních novin. Za toto vydání patří díky všem dětem a rodičům, kteří vyslyšeli naši výzvu a poslali nám velké množství příspěvků. Velmi si toho v té nelehké době vážíme, a proto už v pondělí 2.11. budou mít všichni žáci naší školy toto vydání ve svých schránkách v tištěné podobě.

Děkujeme všem a doufáme, že také další naše výzvy budou mít podobný dosah, jako měla tato podzimně-halloweenská.

Školní noviny si můžete stáhnout ZDE.

Listopadová výzva

Pojďte se zapojit do naší nové výzvy a mějte měsíc listopad plný zážitků.

Jak na to?

  1. Za měsíc listopad se pokuste splnit co nejvíce úkolů z výzvy (ideálně všechny). Poctivě si je označujte, zapisujte.
  2. U plnění alespoň 3 úkolů vyfoťte sebe nebo svůj výtvor. Fotografie nám pošlete na tereza.vranova@zskrusovice.cz .
  3. Na konci měsíce listopadu se budeme ptát, kdo splnil kolik úkolů a jak je splnil. Vyhodnotíme toho, kdo splnil úkolů nejvíce a toho kdo splnil úkoly originálním způsobem. Hodnotit budou nakonec i soutěžící mezi sebou navzájem.

Těšíme se na fotografie z plnění úkolů a především doufáme, že si je náležitě užijete.

Prázdninové aktivity pro naše školáky

Vážení rodiče, milé děti,

Pokud budete mít chuť, můžete po dobu prázdnin vyzkoušet několik podzimních halloweenských aktivit, které rozvíjí dětskou fantazii a tvořivost a zároveň je učí něčemu novému. Každý den zde naleznete jednu novou aktivitu.

Líbila se vám naše aktivita? Pracovali jste podle ní? Nebo jste tvořili něco jiného s podzimní nebo halloweenskou tématikou? Poštele nám pár řádků nebo fotografií na tereza.vranova@zskrusovice.cz a staňte se autory našich školních novin, které spatří světlo světa 2.11.

2. díl- Strašidelný dům- aktivita i pro děti ZŠ i MŠ – ZDE

5. díl- Tvoření z listů – návody a inspirace pro ZŠ i MŠ – ZDE

Stále online

I když je současná situace nelehká, denně se setkáváme na online hodinách a společně pracujeme, učíme se nové věci, povídáme si a smějeme se. Často děti zůstávají i po výuce a dále si povídají (a to nás moc těší). Velké díky patří všem rodičům za jejich podporu. Pevně věříme, že se brzy ve zdraví vrátíme do školních lavic.

Přejeme příjemné podzimní prázdniny.

Kroužek robotiky zahájil svou činnost

Máme velkou radost, že i přes současnou nepříliš příznivou situaci, zahájil svou činnost kroužek robotiky. Chlapci se pod vedením pana Miroslava Vrány dnes učili základy elektrotechniky a všichni si vyrobili svou vlastní funkční baterku, kterou si odnesli domů jako výsledek dnešní práce.

Každý žák také pracoval na sestavení vlastního lego robota Mindstorms Ev3, jehož kompletace bude součástí ještě několika dalších setkání.

Během kroužku byla zprovozněna 3D tiskárna, kterou naše škola disponuje, a jejíž činnost bude součástí práce i ve výuce.

Za dva týdny se „mladí šikovní technici“ opět sejdou a budou pokračovat ve své tvůrčí činnosti.