5. ročník

Práce z 15.6.-19.6.2020- pro žáky pokračující v distančním vzdělávání

Český jazyk

Opakování probraného učiva- Pracovní sešít strany 36,37 celé

Matematika

Opakování učiva 5.ročníku- učebnice str. 57,58 celé

Úlohy na logické uvažování- 61/4,5,6

Anglický jazyk

Práce z 8.-12.6.2020– pro žáky pokračující v distančním vzdělávání

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí- PS 34- celá strana (v učebnici na straně 135)
 • Přímá a nepřímá řeč- PS 35- celá strana (v učebnici na straně 136)

Matematika

 • Matematické minutovky 2- 22/39; 23/41; 28/50
 • Opakování geometrie PS 2- 39/4,5

Anglický jazyk

 • Pracovní listy -poštou
  • Minulý čas slovesa to be – doplnit was, were – opakování
  • Zajímavosti o Anglii a USA – informace vyhledat na internetu
  • Test opakování lekce 15-22
 • PS str.50/2,3,4
 • Učebnice str.51/6

Přírodověda

 • Kostra lidského těla – učebnice str. 49-50, nalep a popiš kostry do sešitu Př.-poštou
  • kostra páteře
  • kostra hrudníku
  • kostra horní končetiny
  • kostra dolní končetiny

Práce z 1.-5.6.2020- pro žáky pokračující v distančním vzdělávání

Český jazyk

Několikanásobný podmět– shoda podmětu s přísudkem

 • Vysvětlení v učebnici na straně 132, 133
 • pracovní sešit 40/12
 • Shoda podmětu s několikanásobným přísudkem PS 32 celá
 • PS Procvičujeme si- 17/10,11; 18/13,14; 22/1; 23/2,4; 24/5; 25/8

Matematika

 • učebnice str. 48- ofocený list- PODNIKÁME- celý (také z druhé strany)
 • GEOMETRIE-ofocený pracovní list- Tabulky, grafy, diagramy

Anglický jazyk

 • Procvičování slovní zásoby v aplikaci WocaBee – byla zdarma prodloužena do 30.6.
 • V obálce obdržíte pracovní listy – WAS/WERE – minulý čas od slovesa to be , a opakování předložek
 • Nová gramatika minulý čas prostý u slovesa TO HAVE – učebnice str. 51/5 – naučit !!!
 • Nová slovní zásoba lekce 24, učebnice str.50-51

Vlastivěda– dobrovolně

 • ofocený pracovní list na téma Počasí a podnebí ČR, práce s učebnicí

Přírodověda

 • Učebnice str. 48 – vývoj člověka – vypsat do sešitu Př – jednotlivé vývojové řady (australopithecus, člověk zručný…atd.)
  Pustit nahrávku – Vývoj člověka II.díl – ZDE
 • Kostra lidského těla
  • učebnice str.49 přečíst text
  • do sešitu Př napsat :
  • Kostra a její funkce – a) je oporou těla, b) chrání důležité vnitřní orgány, c) zajišťuje pohyb společně se svalstvem
  • Kostra se skládá z kostí cca 233
  • Spojení kostí může být a) pevné (chrupavky), b) pohyblivé (klouby – umožňují pohyb)
  • V obálce obdržíte kostru lidského těla a kostru lebky – nalepit do sešitu a dle učebnice popsat její části str. 49
  • Pustit si díl z kresleného seriálu Byl jednou jeden život – Kosti a kostra ZDE

Práce z 25.5.-29.5.– pro žáky pokračující v distančním vzdělávání

Český jazyk

Přísudek několikanásobný

 • PS 30/1,2; 40/10
 • Vysvětlení v učebnici na straně 128

Shoda podmětu s přísudkem

 • učebnice strana 130-131- opakování pravidel pro psaní shody přísudku s podmětem
 • PS 31/1 (také a/ a b/), 31/3,4;

Opakování PS 40/9

Četba vlastní knihy dle zájmu- zápis do čtenářského deníku

Matematika

 • Práce s tabulkami PS1- str.27- celá
 • Finanční gramotnost- pracovní list ke stažení níže
 • Online procvičování logické úlohy ZDE

Anglický jazyk

 • PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ – v kladné oznamovací větě
  • Video – gramatika přítomný čas prostý ZDE – DOPORUČUJI !
  • Video zábavnou formou i s příklady přítomného času prostého – ZDE – DOPORUČUJI !
 • PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ – OTÁZKA A ZÁPOR
 • Tvoří se za pomocí pomocné sloveso DO, DOES – pouze pro 3.os.j.č.(he, she, it), zápor pomocné sloveso DO NOT – DON´T, DOES NOT – DOESN´T – pouze pro 3.os.j.č.
 • Video nahrávka pokračování prvního dílu, tvoření otázky a krátká odpověď- ZDE – DOPORUČUJI !
 • Do sešitu AJ prosím přeložit věty :
  • Já nepiji čaj.
  • Já nechodím do školy.
  • On nevaří každý den.
  • Ona nejí hady.
  • Mluvíš anglicky?
  • Mluví anglický?
  • Mluví tvoje matka anglicky?
  • Hraješ kopanou?
 • Prosím rodiče nebo děti o zaslání ke kontrole e-mailem, děkuji

Přírodověda

 • Učebnice str. 48 – vývoj člověka – přečíst
 • Pustit nahrávku – Vývoj člověka I.díl – ZDE , Vývoj člověka II.díl – ZDE

Práce na 18.5.-22.5.2020

Český jazyk

Přísudek slovesný

Zopakujte si, co je to přísudek, jak se označuje a jaké můžeme mít jeho druhy.
 • Pokud video nestačilo, co je přísudek slovesný se dočtete v učebnici na straně 127
 • pracovní sešit str.29- celá (u cvičení 1 nemusíte dělat d) – prosím zaslat ke kontrole

Najděte pravopisné chyby ve vtipech ZDE

Čtení s porozuměním pro chytré hlavy online- Co jsem slyšel v bečce od jablek.

Matematika

Opakování se slovními úlohami

 • PS 2/6,7,9 ; str 5/1,4 (prosím poslat ke kontrole)
 • GEOMETRIE- Obsah složitějších obrazců- PS 37/1,3 (prosím zaslat ke kontrole)
 • !!! na serveru proskoly.cz test matematika- geometrie- obsah- porovnání obsahů ve čtvercové síti

Anglický jazyk

 • Gramatika z minulého týdne- minulý čas slovesa to be
  • Video nahrávka – gramatika Was/ Were – ZDE – doporučuji !!!
  • PS str. 48/2 – do vět doplň předložky a míče vybarvi podle zadání
  • PS str. 48/3 – ze slov v nabídce tvoř věty v minulém čase
  • PS str. 49/6 – do vět doplň zápor v minulém čase u slovesa TO BE (wasn´t, weren´t)
  • PS str. 49/7 – přiřaď k sobě věty se stejným významem
 • WocaBee – průběžně procvičovat slovní zásobu
 • Online procvičování WAS/WEREZDE I.,ZDE II.
 • Online procvičování WAS/WERE or AM, ARE, IS ZDE
 • Prosím děti nebo rodiče o zaslání PS ke kontrole, děkuji Zákonová

Práce na 11.5.-15.5.2020

Český jazyk

Podmět několikanásobný a rozvinutý

 • Sloh- Vyprávění podle obrázkové osnovy – PS 33/1 a
 • Čtení s porozuměním- imaginární slova- náročnější,ale velmi veselé čtení s vymyšlenými slovy- stojí za zkoušku ZDE

Matematika

Jednotky času

 • učebnice str.41-43 – 41/2, 42/3 (prosím zaslat ke kontrole) ; ostatní úlohy dle vlastní úvahy
 • Matematické minutovky 1 31/62; Matematické minutovky 2 5/10
 • !!! na serveru proskoly.cz vyplnit test Matematika- Převody jednotek- Jednotky času- Převody bez převodní tabulky
 • pro chytré hlavy- dobrovolně- vyzkoušejte online Počítání s nápadem – nejdříve přemýšlejte, až poté začněte počítat

Anglický jazyk

 • Nová slovní zásoba lekce 23
  • Slovíčka učebnice str. 48- 49
  • PS str. 48/1, 49/4 – procvičování slovíček
  • WocaBee – nová slovní zásoba- balíček lekce 23- poslech a procvičování slovíček, balíček musí být splněn tj.3 krát procvičit
   15.5. v pátek do 8:00 do 20:00 bude na WocaBee spuštěná naše první písemná práce na slovní zásobu – Lekce 23 – prosím ten den o vyplnění, děkuji
 • Nová gramatika – minulý čas slovesa to be
  • Učebnice str.48/2 – gramatika, přečíst naučit časování slovesa to be v minulém čase
  • Video nahrávka – gramatika Was/ Were – ZDE – doporučuji !!!
  • Online procvičování Was/were – ZDE I.,
  • Online procvičování Was/were or am/is/are – ZDE

Práce na 4.5.-7.5.2020

Český jazyk

 • Věta a její základní větné členy
 • Video ke zopakování toho, co je podmět a přísudek můžete shlédnout ZDE, pomůže také učebnice na straně 123
 • PS 26/1,2 (celé)
 • Podmět vyjádřený a nevyjádřený– učebnice str.124- PS 27/1-pouze a), 2 – PROSÍM ZASLAT KE KONTROLE
 • do schránek vám bude zaslán pracovní list vztahující se k tématice Dne matek– pracujte samostatně a přesně podle pokynů

Víte, co to je májka a jak se staví? A jaké další tradice jsou spojené se začátkem měsíce května? Podívejte se na následující videa: MÁJKA, LIDOVÉ ZVYKY

Matematika

 • Procvičování slovních úloh a opakování
 • PS 29/1 (včetně zkoušky)- PROSÍM ZASLAT; PS 37/2 (pouze část a)
 • na stránce MATIKA.IN vypočítej několik (záleží na tobě) pohádkových slovních úloh – jednu si vyber, zapiš příklad a vypočítej, přidej jednoduchou ilustraci abychom poznali o jakou pohádku šlo- PROSÍM ZASLAT
 • online procvičování počítání obvodu složitějších obrazců PEXESO , jednotky délky ze života- zábavná ROZHODOVAČKA

Anglický jazyk

 • Do schránek Vám byly doručeny pracovní listy – téma Den matek (Mother´s Day) a budoucí čas prostý
  • Pracovní list č.1 All about my mom – vše o mé mamince – doplnit věty
  • Pracovní list č.2 Holiday Stories – Mother´s Day – text přečíst, přeložit -ústně
  • Pustit z minulého týdne video s gramatikou budoucího času prostého – ZDE
  • Pracovní list č.3 What will happen? – budoucí čas prostý – doplnit do vět dle obrázků will nebo won´t
 • Revision – opakování lekce 15-22
  • PS str. 46/ 1, 2, 3, 4
  • PS str. 47/ 5,6,7,8
 • Prosím rodiče nebo děti o zaslání úkolů z PS a pracovní list č.3. Děkuji Zákonová

WOCABEE
Prosím rodiče o spolupráci v přihlášení dětí do aplikace WocaBee. Přihlašovací údaje jsem Vám poslala v obálce s textem co je to WocaBee (níže naleznete i videa). Aplikaci budeme využívat do 30.5. 2020, kdy je licence zdarma.Pokud by se aplikace osvědčila k Vaší spokojenosti je možné ji prodloužit nebo jí nadále používat.Na stránku WocaBee budu průběžně přidávat novou slovní zásobu.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na email zuzana.zakonova@zskrusovice.cz nebo telefonicky 721107908. Děkuji Zákonová

Shrnutí – jak aplikace WocaBee funguje a jak ji používat naleznete v tomto krátkém videu:
https://www.youtube.com/watch?v=XMoUZ2hAY84

Pokud byste Vy nebo žák / rodič měli problémy s registrací, pomůže vám následující video:
Jak se zaregistruji a přiřadím si třídu? (Návod pro učitele / žáka)
https://www.youtube.com/watch?v=XMoUZ2hAY84

Výtvarné a pracovní činnosti – dobrovolné

 • 10. května se slaví Den matek. Je to den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě, vychází z různých tradic.V České republice se slaví (podle amerického vzoru) druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým matkám květiny nebo jiné dárky, většinou vlastnoručně vyrobené.
 • Děti máte možnost maminkám vyrobit jednoduchou květinu, předlohu naleznete v obálce s úkoly nebo ZDE
 • Budu opět ráda za fotečky (zuzana.zakonova@zskrusovice.cz) děkuji

Práce na 27.4.-30.4.2020

Český jazyk

Skloňování základních číslovek

Čtení s porozuměním čarodějnice– přečtěte si text o původu pálení čarodějnic a odpovězte na otázky (klidně jen očíslujte a napište samostatný papír)- prosím poslat ke kontrole odpovědi

Matematika

Opakování práce s desetinnými čísly, slovní úlohy

 • PS 29/3,4; PS 30/7,8,10
 • !!! Na serveru proskoly.cz vyplnit test Matematika- Desetinná čísla- Sčítání a odčítání desetinných čísel

Geometrie – obvod složitějších obrazců. 36/1,2,3 (prosím zaslat ke kontrole)

Anglický jazyk

 • Nová slovní zásoba
  • Učebnice str. 44-45, naučit přepsat do slovníčku
  • PS str. 44/1, 45/4 – procvičování nové slovní zásoby
 • Nová gramatika – BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ
  • gramatiku naleznete ZDE – pustit opakovaně pro pochopení nové látky, krásné příklady vět – DOPORUČUJI !!!
  • přehled naleznete i v učebnici na straně 45/4
  • PS str.44 /2 – utvoř dvojice vět
  • PS str.44/3 – napiš krátkou odpověď ( Yes, I will or No, I won´t)
  • PS str.45/6 – doplň will or won´t
  • PS str.45/5, 45/7
 • Prosím rodiče nebo děti o zaslání úkolů z PS na email (zuzana.zakonova@zskrusovice.cz), děkuji Zákonová

Pro zvídavé děti : Pálení čarodějnic – historie a tradice – ZDE

VÝROBA ČARODĚJNICE – DOBROVOLNÉ

 • Pokud máte možnost si vytisknout předlohu nebrání Vám nic k výrobě čarodějnice 🙂
 • Video a předlohu naleznete ZDE
 • Budu opět ráda za fotečky (zuzanazákonova@zskrusovice.cz) děkuji

Práce na 20.4.-24.4.2020

Český jazyk

Číslovky-druhy číslovek (pomoci může učebnice str. 113-114)

PS 22/1,3 -tato dvě cvičení prosím zaslat ; 23/4,5; 24/2,3 24/3

V pondělí Vám bude doručen pracovní list na procvičení druhů číslovek.

Podívejte se na hezké VIDEO na ČTedu, které ukazuje nejrůznější chytáky ve psaní a čtení číslovek.

Procvičování druhů číslovek online: UMIMECESKY.cz, Test na MOJE ČEŠTINA , Test na PRAVOPISNE.cz

Matematika

Děleni desetinných čísel 10,100,1000

Naleznete v učebnici 29-31 (pracujte dle potřeby), pomoci může opět následující názorné video

PS 21/1,2,3,4 (5 dobrovolně pro CHYTRÉ HLAVIČKY) -tuto stránku prosím zaslat

Výukové video- postup pro násobení

Pěkná prezentace, která také tuto látku vysvětluje i procvičuje je ZDE.

Anglický jazyk

 • Opakování předložky času – Prepositions of time – gramatika ZDE – DOPORUČUJI
  • Do schránek Vám byly doručeny pracovní listy :
  • Pracovní list č.1 – Prepositions of time : IN – ON – AT – cvičení A) vybrat správnou předložku, cvičení B) doplnit správnou předložku
  • Pracovní list č.2 – druhá část, doplnit II.stupeň přídavného jména – opakování
 • Učebnice str. 42/cv.1 přečíst text a přeložit. Překlad napsat do sešitu AJ – prosím zaslat ke kontrole
 • PS str. 42/ cv.2 – vylušti obrázkové křížovky
 • PS str. 42/cv. 3 – podle popisu doplň název zvířat
 • PS str. 43/cv.6 – odpověz na otázky podle skutečnosti
 • Online test – ZDE podle popisu poznáš o jaké zvíře se jedná? – dobrovolné
 • Prosím rodiče o zaslání úkolů z PS, pracovní listy č.1,2, a překlad článku v učebnici, děkuji Zákonová – zuzana.zakonova@zskrusovice.cz

VV + PČVýroba čtyřlístku – dobrovolné

 • Do schránek Vám byly doručeny komponenty na výrobu jarního čtyřlístku.
 • Návod : šablonu čtyřlístku vystřihnout, obkreslit na zelenou gumu nebo filc a do středu našít dřevěnou žabku
 • Návod jak přišít knoflík ZDE
 • Budu ráda za fotečky 🙂
 • Děkuji Zákonová

Práce na 14.4.-17.4.2020

Český jazyk

Číslovky

Pracovní sešit str.21/1,2 – co jsou číslovky určité a neurčité naleznete v učebnici na str.112; PS 22/5

Online cvičení na nalézání číslovek ZDE

Vkládám také pracovní list, kde můžete číslovky hledat a pracovat s nimi (zatím neurčovat druhy)

Matematika

Násobení desetinného čísla 10,100,1000

Dopracovat PS 19/ celá strana ; PS 23/7 – PROSÍM POSLAT

učebnice str. 24-26 (cvičení dle vlastní úvahy)

!!! Na serveru proskoly.cz vypracovat opakování převody jednotek obsahu: matematika- převody jednotek- jednotky obsahu- 1 převody s převodní tabulkou

PČ + VV – pro zájemce, kdo by měl chuť si vytvořit zajímavého a hlavně velmi jednoduchého jarního ptáčka. Video s návodem jsem pro Vás natočila ZDE.

Roztomilý kreslený pták — Stocková ilustrace

Anglický jazyk

 • Stupňování přídavných jmen – Comparatives and Superlatives – gramatika ZDE (DOPORUČUJI). Jinak gramatiku naleznete i v učebnici na str.41/3
 • Procvičování II.a III.stupně přídavných jmen – PS str.40/4, 41/6,7,8 – prosím zaslat, děkuji
 • Procvičování Comparatives and Superlatives The Simpsons ZDE, další cvičení ZDE, na konci kontrola, tlačítko Finish – Check my answers
 • Pro zájemce přikládám další cvičení – ZDE
 • Nová slovní zásoba – učebnice str. 42-43
 • Procvičování slovíček – PS str. 42/1, 43/5- prosím zaslat,děkuji
 • Výslovnost nové slovní zásoby naleznete v písní What Do You See? Song | Wild Animals

Práce na 6.4.-8.4.2020

Český jazyk a matematika

Vážení rodiče a milí žáci, v tomto předvelikonočním týdnu Vám bude v pondělí do schránek doručen soubor úkolů právě s Velikonoční tématikou. Naleznete v nich nejrůznější koledy, zvyky, tradice, křížovky a samozřejmě to vše spojené s procvičováním učiva.

Budu velmi ráda, když žáci pracovní listy vyplní a snad se u nich také alespoň občas pobaví. (Tyto listy mi prosím nefoťte a neposílejte elektronicky. Budu moc ráda, když se ke mě dostanou zpět k nahlédnutí v papírové podobě- klidně až se opět vrátíme do lavic nebo jakkoliv jinak ;). )

Kdo my měl zájem, vkládám je i v pdf formátu, k dispozici ke stažení.

ANGLICKÝ JAZYK

 • Tento týden se budeme věnovat tématice HAPPY EASTER – VESELÉ VELIKONOCE
 • Našla jsem pro Vás anglické písničky, třeba si i zazpíváte nebo zatančíte – Kids Easter Song! The Easter Bunny Bop ,  Counting Easter Eggs
 • Do schránek Vám byly doručeny pracovní listy – Easter eggs hunt !, přečíst a proložit text, doplnit předložky místa dle obrázku a odpovědět celou větou na šest otázek .Odpovědi zapište přímo do listu.Děkuji
 • Dále jsem Vám ofotila článek z časopisu R&R – HAPPY EASTER ! Easter in different countries, zde si přečtete různé zajímavosti, jak a kde slaví VELIKONOCE.
 • Easter cryptogram – zajímavé luštění nové slovní zásoby ZDE , možná kontrola
Easter eggs everywere

Dále vkládám moc hezkou stolní hru pro celou rodinu k vytištění. – Procvičíte zde Hudební výchovu, Tělocvik, Český jazyk, Matematiku, Výtvarnou výchovu a hlavně si užijete legraci ( Máme vyzkoušeno :))

A nakonec, kdo přeci jen rád pracuje na počítači, tak ZDE je odkaz na hezké Velikonoční aktivity

Mějte krásné Velikonoce.

Práce na 30.3.-3.4.2020

Český jazyk

Do schránek bude doručen pracovní list na procvičení zájmen „ji,jí/ni,ní“ a „s sebou/sebou“ (prosím vyplnit a zaslat vyfocené nebo zaslat vypsaná čísla vybarvených surikat a tajenku, která vznikne v kmeni palmy)

Pracovní sešit- opakování zájmen 19/1,2; 20/ 3,4 (Ve cvičení 3 pouze nalézt skrytá zájmena: Horko potrVÁ Šest dní.)

Sloh a čtení- pracovní list Recept vypracovat obě strany- úloha 5 – stačí třeba recept a popis pracovního postupu, jak si chystáte svačinu (nemusí to být nic složitého) Pokud by se vám nechtělo kreslit, můžete také fotit. – Už se těším za zaslání receptů, obrázků nebo fotografií – vytvoříme si vlastní kuchařku. !!! Čtěte ještě nepovinný úkol z informatiky.

Jak znáte druhy zájmen si můžete ověřit v následujícím online testu

Pro ty, co stále ještě potřebují zájmena procvičovat, možnost online cvičení.

Matematika

Bude Vám doručen pracovní list z matematiky na opakování desetinných čísel a zlomků: str.6-cv.1,2 (pouze vybrat správně číslo), 3, 4; str.7 zpracujte graf i „bystření rozumu“-zapisujte ve zlomcích. Tento vypracovaný list prosím vyfotit a poslat.

Geometrie- druhá strana pracovního listu cv.11,12

Opakování desetinná čísla: Pracovní sešit 28/1,5 ; 29/2 (pouze sčítací pyramidu)

!!!Na serveru proskoly.cz vyplnit testy: Matematika- desetinná čísla- Jaké desetinné číslo je znázorněno, Převod z písemného do číselného zápisu

Pro online procvičování zlomků a desetinných čísel na umimematiku.cz

Anglický jazyk

Tento týden se budeme věnovat opakování II.stupně přídavných jmen – anglicky se II. stupeň přídavných jmen nazývá COMPARATIVES.

 • Gramatika COMPARATIVES – ZDE
 • Procvičování COMPARATIVES – II.stupeň př.jm. – ZDE, doplnit přídavné jméno v závorce v příslušném tvaru (v popisu je vždy uveden příklad a koncovka přídavného jména) na konci je možná kontrola, doufám že na 100% 🙂
 • Další procvičování COMPARATIVES – II.stupeň př.jm. – ZDE, si procvičíte jak slovní zásobu zvířat, porozumění vět, tak i přídavná jména, na konci možná kontrola
 • Až budete mít procvičeno, prosím o vyplnění online testů – ZDE I., ZDE II děkuji
 • Do schránek Vám byl zaslán pracovní list COMPARATIVES – přídavné jméno, první část, porovnávání osob, vypracované prosím poslat na email. zakonova@zskrusovice.cz – děkuji
Comparatives ESL Printable Gap Fill Exercises Quiz For Kids

Vlastivědadobrovolně!!!

Zemědělství ČR- zkuste si vyplnit přiloženou slepou mapu, kde se co v ČR pěstuje a chová. (Napomoci může učebnice str.39)

A protože k ČR neodmyslitelně patří pěstování chmelu a výroba piva, můžete shlédnout následující krátký dokument „České pivo“

Informatikadobrovolně !!!!

Kdo by chtěl, může recept v úloze z českého jazyka napsat na počítači namísto psaní “ v ruce“ nebo v malování vytvořit obrázek. Nebo oboje. 😉

Práce na 23.3.-27.3.2020

Český jazyk

Skloňování přivlastňovacích zájmen – učebnice strany 107, 108- pročíst tabulky (cvičení dle vlastní úvahy).

Pracovní sešit str. 19/ Cvičení 1,2,3 – Skloňování přivlastňovacích zájmen

Možnost online procvičení zájmen ZDE.

!!! Kdo nesplnil minulý týden- doplní: po procvičení na serveru proskoly.cz vyplnit test: Český jazyk-pravopis-zájmena- ni /ní, ji / jí, vaši/vaší, naši / naší .

Čtení s porozuměním– přečtěte si následující příběh a vyluštěte tajenku- vyluštěnou tajenku nakreslete a prosím zašlete mi zpět.

Matematika

Sčítání a odčítání zlomků – učebnice str. 17-20 (cvičení dle uvážení); !!! Cvičení 18/1 prosím přepsat do sešitu, vypočítat a poslat zpět

Pracovní sešit dopracovat str.8,9 (kdo nemá), všichni 29/5,6

Matematické minutovky 26/48

Geometrie – pracovní sešit 32/1,2,3 (pomoci může učebnice str.16)

Možnost procvičování zlomků online zde .

!!! Po procvičení na serveru proškoly.cz vyplnit testy: Matematika- Zlomky- Sčítání zlomků

Anglický jazyk

 • Opakování slovíček lekce 19 výslovnost zde
 • PS str.41/5 slovíčka
 • Poslechové cvičení (My Day) – zde, poslechnout a doplnit slova do textu, text přeložit do sešitu AJ – opakování hodin, čas můžete zapsat digitálně (př.11:45) – překlad (fotografii) prosím poslat na e-mail (zakonova@zskrusovice.cz) děkuji
 • Stupňování přídavných jmen v angličtině – II.stupeň umíme již z minulého ročníku, III.stupeň je pro vás nová gramatika. V učebnici na straně 41/3 je gramatika vysvětlená, pro lepší učení, pochopení přikládám link, kde je možné pustit výslovnost slovíček a i zde je popsána celá tato gramatika i nepravidelná přídavná jména- ZDE ! Příští týden budeme naučenou gramatiku procvičovat. V případě nejasností mě kontaktujte emailem.Děkuji

Vlastivěda– dobrovolně !!!!

POČASÍ A PODNEBÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Prostudujte TUTO presentaci a TUTO webovou stránku (vyzkoušejte si zde zábavný test o počasí).

Zpracujte tabulku počasí za 7 po sobě jdoucích dní (nemusí to být od pondělí do pondělí) a vytvořte graf z průběhu teplot. Kdo zpracuje, tak prosím o zaslání. Děkuji

Přírodověda

Informatika

Pro zájemce o video z Nezkreslené vědy zasílám jedno tématické o tom, jak funguje naše imunita. 😉

Online učebnice – možnost procvičování

Pokud potřebujete, na následujících stránkách je možné online prohlížení učebnic a procvičování látky- vše je zdarma.

FRAUSUCEBNICE.ONLINE , Skolakov.eu , PROCVIČOVÁNÍ UČIVA- ČJ,M,AJ,PRV, SCIO

V případě potřeby, jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se nebojte na nás obrátit: zakonova@zskrusovice.cz, skalkova@zskrusovice.cz . Děkujeme za spolupráci.

Práce na 16.3.-20.3.2020

Český jazyk

Skloňování osobních zájmen– učebnice strana 105-106 (pročíst si tabulky, žluté a modré rámečky), pracovní sešit str.18/4,5,6

Možnost procvičování druhů zájmen online zde .

!!! Pro procvičení na serveru proskoly.cz vyplnit test: Český jazyk-pravopis-zájmena- ni /ní, ji / jí, vaši/vaší, naši / naší

Matematika

Počítáme se zlomky- učebnice str. 12-15 (cvičení dle uvážení)

Slovní úlohy Matematické minutovky 2 str.24/43,44

Možnost procvičování zlomků online zde .

Geometrie- Matematické minutovky 2 str.6 (osová souměrnost)

!!! Po procvičení na serveru proškoly.cz vyplnit testy: Matematika- Zlomky- Výpočet z celku (obě cvičení)

Anglický jazyk

Farm animals – lekce č.19 – naučit slovíčka, napsat do slovníčku

Učebnice str. 40/1 – přečíst text a přeložit

PS – str. 40 / 1,2,3

On line procvičování zde: opakování přivlastňovací zájmena I., zájmena II.

Vlastivěda

Povrch a vodstvo ČR

– do sešitu vytisknout nebo obkreslit slepou mapu ČR: zhruba zakreslit hraniční pohoří a jejich vrcholy v ČR- obrázek učebnice str. 36; zakreslit do mapy- největší rybník ČR, Nejdelší řeku ČR, Nejvodnatější řeku ČR, Největší přehradu ČR, Největší jezero ČR – učebnice str. 37 pomůže.

Krásný interaktivní materiál k této tématice naleznete zde.

Prosím vypracovaná díla žáků vyfotit a poslat na mail.Těším se.

Přírodověda

PODNEBNÉ PÁSY – ZATÍM JEN PÁS TROPICKÝ A SUBTROPICKÝ!

Učebnice přečíst str.34 – 35 Tropický podnebný pás,vypsat do sešitu alespoň 3 příklady zvěře a rostlin pro tropické deštné lesy, savany a pouště. Zvolit a nakreslit do sešitu jedno zvíře a rostlinu.

Prezentace k tématu zde : Podnebné pásy

Učebnice přečíst str.36 – 37 Subtropický podnebný pás, vypsat do sešitu alespoň 3 příklady zvěře a rostlin. Zvolit a nakreslit do sešitu jedno zvíře a rostlinu typickou pro subtropický pás.

Online test – tropický podnebný pás zde