4. ročník

Učivo z týdne 15.19.6.2020- pro žáky pokračující v distančním vzdělávání

Český jazyk

Vzory podstatných jmen rod mužský- předseda, soudce

 • Velký pracovní sešit 20/1,2,3; 21/2,3,4
 • Malý pracovní sešit 28/1,2

Opakování- velký pracovní sešit 40/4,5

Matematika

Nerovnice- pokračování v pracovním listu – označené slovní úlohy

Anglický jazyk

Učivo z týdne 8.-12.6.2020- pro žáky pokračující v distančním vzdělávání

Český jazyk

Podstatná jména rodu mužského vzor muž, stroj

 • v učebnici naleznete na stranách 78-79
 • Velký pracovní sešit celá strana 18, 19/1,2,3,4 (prosím poslat ke kontrole)
 • Modrý pracovní sešit 26/2,3,4; 27/5,8
 • SLOH- pracovní sešit strana 23

Matematika

 • Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem- učebnice str.43,44- cvičení dle vlastní úvahy
 • Nerovnice- pracovní list- pouze označená cvičení (v učebnici nerovnice naleznete na straně 29)
 • GEOMETRIE- pokračování práce na pracovním listu z minulého týdne- výpočet obsahu (až budete mít list vypracovaný- prosím poslat ke kontrole)

Anglický jazyk

 • Pracovní listy – poštou
  • Test opakování lekce 15-22
  • Zajímavosti o Anglii a USA -informace zjistit pomoci internetu

Přírodověda

 • SAVCI
  • Učebnice str.19 přečíst
  • Napsat do sešitu, znaky savců
  • Projekt – Můj oblíbený savec – vyber jednoho savce a napiš zajímavé informace (kde žije, čím se živí, zajímavosti..atd), nakresli jeho obrázek a popiš jeho části těla

Vlastivěda– dobrovolně

 • pracovní list o zemědělství a nerostném bohatství v ČR – možnost práce s učebnicí

Přírodověda

Učivo z týdne 1.-5.6.2020- pro žáky pokračující v distančním vzdělávání

Český jazyk

Podstatná jména rodu mužského vzor hrad

 • vysvětlení v učebnici strana 76
 • Pracovní sešit str.17- celá (Prosím vyplněný ofocený poslat ke kontrole)
 • Modrý pracovní sešít 23/1,2; 24/3,4,5

Podstatná jména rodu mužského vzor muž

 • vysvětlení v učebnici str.78
 • Pracovní sešit str.18/1,2,3 (Prosím vyplněný ofocený poslat ke kontrole)

Matematika

Zlomky a slovní úlohy

 • Pracovní list ofocený- celý (prosím vyplněný vhodit do schránky na škole)
 • procvičování online na webu ZDE
 • GEOMETRIE- ofocený pracovní list (označené úlohy)- budeme v něm pokračovat příští týden

Anglický jazyk

 • Procvičování slovní zásoby na WocaBee – byla zdarma prodloužena do 30.6.
 • V obálce obdržíte ofocený list na procvičování přítomného času prostého – Do, DOES, Don´t, Doesn´t
 • Nová slovní zásoba lekce 24, učebnice strana 50-51 – 3x procvičit na Wocabee
 • PS str.50/cv.1,4 -slovíčka
 • PS str.50/cv. 2 doplnit dle textu v učebnici str.50/1 – text přečíst přeložit
 • PS str.50/ cv.3 – odpovídej na otázky

PŘÍRODOVĚDA

 • Živá příroda – Živočichové
 • Napsat do sešitu Př
  • Učebnice str.18 – Základní společné znaky živočichů – vypsat 6 znaků
  • Učebnice str.18 – dělení živočichů podle stavby těla : 1. OBRATLOVCI – mají v těle kostru, základem je páteř složená z obratlů, 2. BEZOBRATLÍ – nemají páteř složenou z obratlů
 • OBRATLOVCE dělíme : a) savci, b) ptáci, c) ryby, d) plazi,e) obojživelníci – uveď příklad zvířete (př.savec -pes)
 • BEZOBRATLÍ dělíme: a) plži, b) blanokřídlý hmyz, c) motýli, – uveď příklad zvířete

Vlastivěda– dobrovolně

-ofocený pracovní list Počasí a podnebí- možnost pracovat s učebnicí – vyplnit a vlepit do sešitu

pěkné video na z ČT EDU o meteorologii

Učivo z týdne 25.-29.5.2020- pro žáky pokračující v distančním vzdělávání

Český jazyk

Slovesný způsob

 • pěkné VIDEO na vysvětlení a také procvičení slovesného způsobu ZDE
 • sešit Procvičujeme si Mluvnické významy podstatných jmen a sloves- Slovesný způsob 25/1, 26/2,3, 27/4,5 , 28/6
 • pracovní list k opakování sloves- bude vhozen do schránky (prosím vyplněný vhodit zpět do schránky na škole)

Matematika

Zlomky

 • pracovní list, který bude vhozen do schránky (prosím vyplněný vhodit zpět do schránky na škole)
 • Procvičujeme si Geometrie a slovní úlohy 43/ 4,7,8 – do sešitu
 • online procvičováni zlomků zde: POZNÁVÁNÍ , POROVNÁVÁNÍ
 • online logické úlohy ZDE

Anglický jazyk

 • PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ – v kladné oznamovací větě
  • Video – gramatika přítomný čas prostý ZDE – DOPORUČUJI !
  • Video zábavnou formou i s příklady přítomného času prostého – ZDE – DOPORUČUJI !
 • PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ – OTÁZKA A ZÁPOR – NOVÁ GRAMATIKA
 • Tvoří se za pomocí pomocné sloveso DO, DOES – pouze pro 3.os.j.č.(he, she, it), zápor pomocné sloveso DO NOT – DON´T, DOES NOT – DOESN´T – pouze pro 3.os.j.č.
 • Video nahrávka pokračování prvního dílu, tvoření otázky a krátká odpověď- ZDE – DOPORUČUJI !
 • Do sešitu AJ prosím přeložit věty :
  • Já nepiji čaj.
  • Já nechodím do školy.
  • On nevaří každý den.
  • Ona nejí hady.
  • Mluvíš anglicky?
  • Mluví anglický?
  • Mluví tvoje matka anglicky?
  • Hraješ kopanou?
 • Do schránky dostanete pracovní list na procvičení DO, DOES, DON´T, DOESN´T
 • Prosím rodiče nebo děti o zaslání ke kontrole e-mailem, děkuji

Přírodověda

 • Živá příroda – ROSTLINY
  • učebnice str. 14 – rozdělení rostlin, množení
  • učebnice str. 15 – části rostlin – KOŘEN, STONEK
  • učebnice str. 16 – část rostlin – LIST
  • učebnice str. 17 – část kvetouc.rostlin – KVĚT
  • Online výuka – živá příroda – ROSTLINY – pro zájemce 2.6.od 10h – pozvánka byla dětem poslána na jejich účet
  • Zápisky pošlu do emailu, prosím přepsat do sešitu nebo vytisknou a nalepit, děkuji Zákonová

Vlastivěda– dobrovolně

 • pracovní list Vodstvo ČR- bude vhozen do schránky- práce s učebnicí

Učivo od 18. 5. do 22. 5. – Z vážných organizačních důvodu se tento týden nekonají online výukové hodiny s pí Vernerovou.

 • Český jazyk – opakování učiva
  • učebnice str. 93 zopakovat, str. 94
  • učebnice str. 94/ cv. 3 písemně – poslat fotku
  • uč. str. 94/cv. 6 písemně – vyber si 1 sloveso a časuj v čase minulém v čísle jednotném i množném
  • PS. str. 28/ 1, 2, 3, 4
  • malý červený sešit Procvičujeme si….mluvnické významy… str. 23/ 1 – vyznačit barevně, cv. 2; str. 24/ cv. 3 a str. 25/cv. 5 – prosím odevzdat do pátku do schránky školy
  • of. list obě strany – opakování podst. jmen rod střední a ženský + vyjmenovaná slova – prosím odevzdat do pátku do schránky školy
 • Matematika
  • opakování zlomků – of. list
  • učebnice str. 18/ cv. 19, 20 celé do sešitu
  • str. 18/ cv. 21, 22, 23,25 – opakování učiva ( dělení, závorky, sl. úlohy, násobení, průměr) do sešitu
 • Sešit i prac.list prosím odevzdat ke kontrole do pátku do schránky na budově školy (případně do schránky důvěry za vchodovými dveřmi. S´kola je otevřena denně od 7.00 do 9.00 hodin, většinou déle.

Anglický jazyk

 • Nová gramatika – PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ – kladné věty
  • Učebnice str.49/5 – Přítomný čas prostý – 3. osoba jednotného čísla (he, she, it), sloveso přijímají koncovku -S, -ES
  • Video – gramatika přítomný čas prostý ZDE – DOPORUČUJI !
  • Video zábavnou formou i s příklady přítomného času prostého – ZDE – DOPORUČUJI !
  • Do sešitu AJ prosím napsat tři věty v přítomném čase prostém pro 3. osobu jednotného čísla a tři věty pro ostatní osoby jednotného či množného čísla. Prosím o zaslání ke kontrole, děkuji
 • WocaBee – průběžně procvičovat slovní zásobu

Učivo od 11. 5. do 15. 5. – dokončit pracovní listy – prosím zaslat

 • Český jazyk
  • pracovní sešit str. 27/ cv. 1, 2
  • učebnice str. 92/ cv. 4 přepsat + 4 c) – prosím zaslat
  • Čas minulý – učebnice str. 93 – ústně – (Online výuka středa 13. 5. od 9.00hodin)
  • Procvičování online ZDE.
  • Pracovní sešit
 • Matematika
  • ZLOMKY – učebnice str. 13, 15 bude ofocena k vyplnění – prosím zaslat
  • online výuka ZLOMKY čtvrtek 14. 5. v 11 hodin

Anglický jazyk

 • Nová slovní zásoba lekce 23
  • Slovíčka učebnice str. 48-49
  • PS str. 48/1 – slovíčka
  • WocaBee – Lekce 23 – procvičování slovíček, balíček musí být splněn tj. 3 krát procvičit
   15.5. v pátek do 8:00 do 20:00 bude na WocaBee spuštěná naše první písemná práce na slovní zásobu – lekce 23 a 21 – prosím ten den o vyplnění, děkuji
 • 13.5. v 13:30h online výuka Google Meet – WocaBee – pozvánky byly poslány dětem na účet
 • Učebnice str. 48/1 – části dne, přečíst a přeložit
 • PS str.48/3 – odpověz na otázky
 • PS str.48/2 – kolik je hodin, napiš čas slovy
 • PS str. 49/4 – doplň have nebo has
 • PS str.49/ 6 – přidat odpovídající slovesa
 • Prosím rodiče nebo děti o zaslání úloh z PS na email. zuzana.zakonova@zskrusovice.cz .Děkuji Zákonová

Učivo od 4.5. do 10. 5.

Český jazyk

 • Učebnice str. 90/ cv.7 celé přepsat (bez a)
 • Čas budoucí“ – učebnice str. 91 – cv. 2 naučit se tabulku – žlutá pravidla (Online výuka úterý 5. 5. od 10.00h)
 • Pracovní sešit str. 29/ cv. 1, 2
 • Pracovní list 48/cv. 3 – pouze doplnit písmena; cv. 4, 5 dle zadání
 • Do schránek Vám bude doručen pracovní list s tématikou ke Dni matek- vyplňujte samostatně a podle očíslovaných pokynů.

Matematika

 • ofocený list – dělení
 • učebnice str. 12 – „Zlomky“ – čtení zlomků, pojmy čitatel, zlomková čára, jmenovatel – bude vysvětleno při online výuce ve středu 8. 4. od 10.00hodin
 • zápis zlomků online procvičování ZDE
 • hra na poznávání zlomků ZDE nebo Zlomkové PEXESO
 • GEOMETRIE- obsah obdélníku- video představující obsah obdélníku shlédněte ZDE, procvičovat můžete online snadné na mřížce ZDE, již podle vzorce a rozměrů ZDE

Anglický jazyk

 • Do schránek Vám byl doručen pracovní list – téma Den matek (Mother´s day)
  • Pracovní list č.1 All about my mom – vše o mé mamince – doplnit věty
 • Procvičování číslovek z minulého týdne
  • Online procvičování Numbers 1-100 – ZDE
  • Online procvičování Numbers 1-100 English Vocabulary Game – ZDE
  • Dobrovolné procvičování křížovka – ZDE
 • Revision – Opakování lekce 15-22
  • PS str.46/1, 2, 3
  • PS str.47/ 4, 5, 6
 • Prosím rodiče nebo děti o zaslání úloh z PS na email. zuzana.zakonova@zskrusovice.cz .Děkuji Zákonová

WOCABEE
Prosím rodiče o spolupráci v přihlášení dětí do aplikace WocaBee. Přihlašovací údaje jsem Vám poslala v obálce s textem co je to WocaBee (níže naleznete i videa). Aplikaci budeme využívat do 30.5. 2020, kdy je licence zdarma.Pokud by se aplikace osvědčila k Vaší spokojenosti je možné ji prodloužit nebo jí nadále používat.Na stránku WocaBee budu průběžně přidávat novou slovní zásobu.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na email zuzana.zakonova@zskrusovice.cz nebo telefonicky 721107908. Děkuji Zákonová

Shrnutí – jak aplikace WocaBee funguje a jak ji používat naleznete v tomto krátkém videu:
https://www.youtube.com/watch?v=XMoUZ2hAY84

Pokud byste Vy nebo žák / rodič měli problémy s registrací, pomůže vám následující video:
Jak se zaregistruji a přiřadím si třídu? (Návod pro učitele / žáka)
https://www.youtube.com/watch?v=XMoUZ2hAY84

Výtvarné a pracovní činnosti – dobrovolné

 • 10. května se slaví Den matek. Je to den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě, vychází z různých tradic.V České republice se slaví (podle amerického vzoru) druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým matkám květiny nebo jiné dárky, většinou vlastnoručně vyrobené.
 • Děti máte možnost maminkám vyrobit jednoduchou květinu, předlohu naleznete v obálce s úkoly nebo ZDE
 • Budu opět ráda za fotečky (zuzana.zakonova@zskrusovice.cz) děkuji

Učivo od 27. 4. do 3. 5.

 • Český jazyk
  • učebnice str. 88 „Zvratná slovesa“ cv. 1,2 ústně, cv. 3 napsat celé + podtrhat dle zadání – prosím zaslat
  • prac.sešit str. 25 (bez 25a)
  • učebnice str. 89 „Časování sloves“ – čas přítomný – pročíst si, prezentace k učivu o slovesech najdete ZDE
  • prac.sešit ČJ str. 26/ cv. 1 + 1a; cv. 2, cv. 4 prosím zaslat
 • Matematika
  • uč. str. 38 – „Průměr“
  • výukové video najdete ZDE
  • učebnice str. 38/cv. 2,3 a str. 39/ cv. 4, 6, 8 vypracovat do sešitu (výpočet + odpověď) – prosím zaslat ke kontrole
  • učebnice str. 39/cv. 10 – příklady z prvního a druhého řádku (!) přepsat a vypočítat – prosím zaslat
  • GEOMETRIE- obsah čtverce – hezké vysvětlení ZDE, v učebnici můžete procvičovat na straně 28
 • Anglický jazyk
 • Tvoření 2. pádu za pomocí předložky of již známe z lekce 18. Teď si gramatiku zopakujeme
 • Učebnice str. 43/cv.4 – přečíst a zapamatovat si tvoření vět s vazbou of
  • PS str.43/cv.7 – cvičení s vazbou of, přeložit
 • Nová slovní zásoba učebnice strana 44-45
  • PS str. 44/ cv.1, 45/cv.4 – slovíčka
  • PS str. 44/cv.2 – roztřiď ovoce a zeleninu
  • PS str. 44/cv.3 – popiš bedny plné a dokresli zboží do prázdných beden
 • Číslovky do sta – nová gramatika
  • Učebnice str.45/cv.5 – výslovnost číslovek naleznete ZDE
  • Zapamatovat si u dvojciferných čísel se píše mezi desítkami a jednotkami pomlčka (př. 22 twentytwo)
  • U výrazu sto vždy píšeme neurčitý člen a hundred, nebo číslovku one hundred. Po číslovkách nepřibírá koncovku -s (př. two hundred), koncovku -s přijímá pouze tehdy pokud stojí samostatně ve významu (př.stovky aut – hundreds of cars)
  • PS str. 45/cv.5, 6, 7 – procvičování číslovek do sta
 • Prosím rodiče nebo děti o zaslání cvičení z PS na email (zuzana.zakonova@zskrusovice.cz) nebo v případě nejasností mě kontaktujte, děkuji Zákonová.

Pro zvídavé děti : Pálení čarodějnic – historie a tradice – ZDE

VÝROBA ČARODĚJNICE – DOBROVOLNÉ

 • Pokud máte možnost si vytisknout předlohu nebrání Vám nic k výrobě čarodějnice 🙂
 • Video a předlohu naleznete ZDE
 • Budu opět ráda za fotečky (zuzanazákonova@zskrusovice.cz) děkuji

Učivo od 20. 4 do 24. 4.

Český jazyk

V průběhu pondělí Vám bude doručeno do schránek čtení s porozuměním- Pekelná třída (Zaslání odpovědí na úkoly k testu je dobrovolné)

 • Prac. sešit str. 12, 13 – pokud někomu chybí
 • Učivo: jednoduché a složené slovesné tvary – učebnice str. 87 nebo prezentace; online procvičování 1. ZDE, 2. ZDE, 3. ZDE
 • písemně PS str. 24/cv. 2, 3 – prosím zaslat
 • Ps str. 25/ cv. 1 a 2 – vztahující se k tvarům slovesa – prosím zaslat

Matematika

 • pracovní listy doručené do schránek
 • učebnice str. 26/13 vše – zapsat řešení a odpovědi – prosím zaslat

Geometrie– obvod a rýsování čtverce (viz dokument ke stažení níže)- prosím o zaslání výsledků a narýsovaného čtverce

Anglický jazyk

 • Tento týden budeme procvičovat slovní zásobu Fruits and Vegetables + nová slovní zásoba – učebnice str. 44
 • Po schránky Vám byly doručeny pracovní listy :
  • Pracovní list č.1 – Fruits – doplnit k obrázkům název ovoce
  • Pracovní list č.2 – Fruits – přesmyčky
  • Pracovní list č. 3 – Vegetables – luštění
  • Pracovní list č.4 – Vegetables – doplnit k obrázkům název zeleniny
  • Pracovní list č. 5 – hry na procvičování slovní zásoby – Spinner nebo malou tužku dát do středu, zatočit a říct název ovoce nebo zeleniny
 • PS str.42/cv. 3 – nakresli a popiš obložené chleby dle nabídky
 • PS str.43/cv. 5 – vyber z nabídky a sestav úvodní větu
 • PS str.43/cv.6 – doplň krátké odpovědi ( Yes, I do, No I don´t)
 • Učebnice str.42/ cv.2 – zahraj si na kuchaře, uvař špagety se sýrem a s máslem dle návodu -DOBROVOLNÉ, pokud se někdo pustí do opravdového vaření budu ráda za komentář, jak se pokrm podařil a chutnal 🙂
 • Prosím rodiče o zaslaní úkolů z PS a pracovní listy č. 1,2,3,4, děkuji za zpětnou vazbu Zákonová 🙂 , zuzana.zakonova@zs krušovice.cz

VV + PČVýroba čtyřlístku – dobrovolné

 • Do schránek Vám byly doručeny komponenty na výrobu jarního čtyřlístku.
 • Návod : šablonu čtyřlístku vystřihnout, obkreslit na zelenou gumu nebo filc a do středu našít dřevěnou žabku
 • Návod jak přišít knoflík ZDE
 • Budu ráda za fotečky 🙂
  Děkuji Zákonová

Učivo od 14. 4 do 17. 4.

 • Český jazyk – PS – chybějící str. 12; str. 14/ cv. 9 – prosím zaslat
  • Slovesný tvar určitý (určím, kdo co dělal, z tvaru již pochopím) a tvar neurčitý (=infinitiv) – nepoznám, kdo co dělal nebo se s ním dělo – prezentace ZDE.
  • procvičování ZDE.
  • z daných slov vyber slovesa a vypiš je do dvou sloupců – slovesný tvar určitý x neurčitý do šk.sešitu: (PROSÍM ZASLAT)
 • Matematika – www.proskoly.cz – Matematika – dělení – dělení se zbytkem všechna cvičení
  • www.proskoly.cz – Matematika – Čísla, počty – číselný obor nad 1000 – zaokrouhli na destítky,stovky,tisíce
  • učebnice str. 50/cv. 14 (řešení a odpověď), cv. 15 (zápis, výpočet, odpověď) – obojí do šk.sešitu a prosím zaslat
 • Anglický jazyk
  • GERUNDIUM – ing tvary u sloves, gramatika ZDE (naleznete kompletní gramatiku včetně použití – DOPORUČUJI). Jinak gramatiku naleznete také v učebnici na straně 52 /cv.4
  • Procvičování Gerundia
   • PS str.40/cv.3, PS 52/ cv.2 – prosím zaslat, děkuji
   • – ing Spelling – procvičování psaní -ing tvarů (první část -napsat do tabulky tvar slovesa v – ing tvaru, druhá část – vybrat správnou variantu slovesa v – ing tvaru). Na konci kontrola tlačítko Finish – Check my answers, procvičovat tak dlouho, dokud nebudete mít výsledek 10/10 ZDE.
  • Učebnice nová slovní zásoba str. 42-43.
  • Procvičování slovíček PS str.42/cv.1,2, 43/4 -prosím zaslat,děkuji
 • PČ + VV – pro zájemce, kdo by měl chuť si vytvořit zajímavého a hlavně velmi jednoduchého jarního ptáčka. Video s návodem jsem pro Vás natočila ZDE.
Roztomilý kreslený pták — Stocková ilustrace

Učivo 6. 4. – 9. 4. nebo dle zadání

 • Český jazyk
  • Zopakovat poznávání sloves ve větách – zde.
  • Pracovní sešit str. 24/cv. 1 – podtrhat vlnovkou slovesa, pak cv. 1b, c, d – prosím zaslat do 9.4.
  • Pojem infinitiv – výukové video ZDE – rozhodně shlédnout 🙂
  • Prosím o vyplnění formuláře ZDE. do 9. 4.
  • učebnice str. 86/cv. 3 – přepsat správně – celé do 9. 4. – prosím zaslat, děkuji.
 • Matematika
 • učebnice str. 27/21, 23 – zápis, výpočet, odpověď – lze zobrazit nákresem 🙂 – prosím zaslat
 • Of. list 24/ cvičení 47 a, b, c termín do 12. 4. prosím zaslat

ANGLICKÝ JAZYK

 • Tento týden se budeme věnovat tématice HAPPY EASTER – VESELÉ VELIKONOCE
 • Našla jsem pro Vás anglické písničky, třeba si i zazpíváte nebo zatančíte – Kids Easter Song! The Easter Bunny Bop ,  Counting Easter Eggs
 • Do schránek Vám byly doručeny pracovní listy – What´s in the Easter basket? – luštění a vybarvit dle popisu, Happy Easter – luštění a nová slovní zásoba
 • Easter cryptogram – zajímavé luštění nové slovní zásoby ZDE , možná kontrola
 • Pro zájemce – An Easter Story
 • Děkuji
What's in the Easter basket? worksheet - Free ESL printable worksheets made by teachers

Učivo 30. 3. – 3. 4. (5. 4.)

 • Český jazyk
  • PS str. 15 celé
  • Of. list označené
  • Vyhledat a napsat do sešitu hádanku pro spolužáky (i paní učitelky).
 • Matematika
  • Geometrie- Obvod sčítáním stran– na serveru proskoly.cz vyplnit test Matematika-geometrie-obvod-určení obvodu ve čtvercové síti; Dobrovolně vyzkoušet test Matematika- geometrie- obvod- obvod výpočty (toto už je obtížnnější učivo, ale šikovní žáci si s ním jistě poradí 😉 ).
  • Testy Proskoly.cz kdo ještě nevyplnil, prosím doplnit.
  • Uč. str. 26/15 a 17 (zápis, výpočet, odpověď)
  • Uč. str. 26/18 pouze výsledky do sešitu (prosím do 4sloupců).
  • Převody jednotek délky a hmotnosti procvičovat zde.

Anglický jazyk

Tento týden se budeme věnovat opakování slovní zásoby zvířat spojené s gramatikou slovesa moci, uměti CAN or CAN’T.

 • Krásná píseň YES, I CAN ! – vhodná pro naše téma – ZDE
 • Procvičování Wild Animals – CAN or CAN’T – ZDE, na konci možná kontrola
 • Wild Animals – poslechové cvičení – ZDE, na konci kontrola doufám, že na 100% 🙂
 • Prosím o vyplnění online testu – ZDE, v testu v každé otázce jsou čtyři věty A)B)C)D) věty si přeložte a odpovědi zaznamenejte (př. A) True, B) False..)

Vlastivěda- dobrovolné

 • Zemědělství ČR- zkuste si vyplnit přiloženou slepou mapu, kde se co v ČR pěstuje a chová. (Napomoci může učebnice str.31,32)

A protože k ČR neodmyslitelně patří pěstování chmelu a výroba piva, můžete shlédnout následující krátký dokument „České pivo“

Přírodověda- dobrovolné

Učivo 23.3.-27.3.2020 (do 29. 3.)

 • Český jazyk
  • procvičování koncovek podst.jmen rodu ženského „střílečka“ online hra
  • vyplnit opakování vyjmenovaných slov proskoly.cz – Český jazyk – Pravopis- Vyjmenovaná slova – Souhrnné cvičení
  • modrý PS str. 34/ cv. 4 a, b, c, d (zaslat řešení do 29. 3.)
  • Přímá a nepřímá řeč – učebnice str. 107 přečíst, prohlédnout POMŮCKU a přepsat str. 107/cv.2 do sešitu.
 • Matematika
  • Geometrie- Obvod čtverce- učebnice str.52/1 pozorovat výpočet; 52/3 – narýsovat do sešitu a vypočítat (Prosím o zaslání tohoto úkolu).
 • Anglický jazyk
  • Opakování zájmena – his – jeho,her – její, its – jeho, její (pro neživotná podstatná jména obvykle i zvířata) – PS str.41/5
  • PS str.41/6,7 – krátké kladné či záporné odpovědi (sloves can- moci, uměti, to be -být)
  • Poslechové cvičení (My Personal Information), doplnit slova do textu dle poslechu – zde
  • Učebnice str.41/3 přečíst, přeložit článek o zvířátku, v případě pomoci se na mě obraťte emailem.Do sešitu AJ napiš krátký článek o tvém zvířátku, můžeš nakreslit i obrázek – foto vašeho článku mi prosím zašlete na (zakonova@zskrusovice.cz) děkuji

Vlastivěda– dobrovolná práce

POČASÍ a PODNEBÍ ČR

Prostudujte TUTO presentaci a TUTO webovou stránku (vyzkoušejte si zde zábavný test o počasí).

Zpracujte tabulku počasí za 7 po sobě jdoucích dní (nemusí to být od pondělí do pondělí). Pokud budete zpracovávat, tak prosím o zaslání této tabulky.

Přírodověda

Učivo 16.3.-20.3.2020

 • Český jazyk
 • Skloňování podstatných jmen rodu mužského – učebnice str. 71 -73 ústně
 • Písemně str. 73/11
 • Modrý PS str 21 – 22
 • web ŠKOLÁKOV
 • web ONLINECVICENI.CZ
 • Matematika

HV : Počítací písnička ZDE

Anglický jazyk

 • Opakování zvířata (Pets and Animals) – zde
 • Poslechnout píseň I have a pet, procvičování výslovnosti a slovesa have got – zde
 • Naučit slovíčka lekce 19, učebnice str. 40-41
 • Procvičit slovíčka PS str. 40/1 , 41/4
 • Přečíst a přeložit text učebnice str. 40/1
 • Procvičování slovesa have got, has got – zde I., zde II., zde III.

Vlastivěda

Vodstvo ČR

Do sešitu obkreslit nebo vytisknout a nalepit slepou mapu ČR: zakreslit řeky Vltavu, Labe, Moravu a Odru a rozdělit území ČR na tři úmoří (učebnice str. 27)

K mapě vypracujte dle vlastního výběru úkol z učebnice 26 dole/ ČJ nebo Př.

Krásný interaktivní materiál k této tématice naleznete zde

Prosím vypracovaná díla žáků vyfotit a poslat na mail.Těším se.

Přírodověda

ČAS – učebnice str. 51, přečíst celou stránku, odpovědět do sešitu na otázku 8,9 (bod 2, 3,4,5)

 • Orientace v čase – procvičování – zde
 • Zajímavá prezentace plná obrázků k tématu – ČAS
 • Online test -Vlastnosti látek – hmotnost, délka, čas,teplota – zde