3. ročník

15.-19.6.- distanční forma

Anglický jazyk

 • My school – moje škola
  • nová slovní zásoba lekce 27
  • PS str.56/1, 57/5 – nová slovíčka procvičování
  • Učebnice str.56-57 přečíst článek Moje škola – snažit se přeložit
  • PS str.56 /2 – napiš o sobě (viz. článek učebnice- Moje škola)
  • PS str.56/3 – nakresli a popiš tvoje školní pomůcky
  • PS str.57/6 – popiš tvojí školu a nakresli obrázek
  • PS str. 62 -63 zahrajme si hru – procvičování slovíček

Prvouka

 • Ptácionline výuka 23.6.2020 – od 9:00h
  • Učebnice str.62 Ptáci – přečíst
  • PS str. 53/1 – doplň části těla
  • PS str.53/ 2,3,4

8. – 12. 6. – distanční forma – pracovní listy budou doručeny do schránek koncem týdne

 • Český jazyk
  • Vyjmenovaná slova po Z – učebnice, pracovní sešit, Hravá VS
  • Opakování slovních druhů – vyhledávání ve větách
  • Čtení – domácí hlasitá libovolná četba je nutná; čtení s porozuměním – text bude doručen
 • Matematika
  • procvičování učiva na www.matmat.cz
  • násobení typu 3×15, 12×4, 26×7, 2×54
  • dělení se zbytkem souhrnná provičování např.zde
  • Geometrie – opakování rýsování úseček, jejich měření a zápis: d/AB/=5cm 6mm
   • Narýsujte 3 libovolné úsečky a zapište jejich délku
 • PRVOUKA
 • Společné znaky živočichů
  • Učebnice str. 60 – společné znaky živočichů – opakování
  • PS str.51/1a,b
  • PS str.51/2,3
 • Online výuka savci 16.6.2020 od 9:00h – pozvánku pošlu dětem na účet
  • Učebnice str. 61 – savci, jejich znaky, dělení dle potravy
  • PS str.52/1 – popiš části těla savce
  • PS str. 52/2,3,4
 • Projekt – Můj oblíbený savec – vyber jednoho savce a napiš zajímavé informace (kde žije, čím se živí, zajímavosti..atd), nakresli jeho obrázek a popiš jeho části těla
 • ANGLICKÝ JAZYK
 • Prosím o vyplnění SCIO testů z anglického jazyka
  • Na stránkách www.sciodat.cz, heslo a uživatelské jméno již máte k dispozici, pro splnění budete potřebovat sluchátka pro poslech, děkuji
 • Pracovní listy – poštou
  • Test opakování lekce 1-25
 • Procvičování slovní zásoby na WocaBee – platnost byla zdarma prodloužena do 30.6.
  Nová slovní zásoba lekce 26, učebnice str. 54-55 -3x procvičit na WocaBee
 • PS str.54/1, 55/5 – slovíčka
 • PS str.54/ 2,3,4
 • PS str.55/ 6

Anglický jazyk

 1. 6. – 5. 6. 2020 pro žáky pokračující na distanční výuce
 • Český jazyk
  • pracovní listy v obálkách
  • Hravá VS str. 49 a 50
  • Dokončit VS po V
  • učebnice str. 92 – přečíst + vytvořit pozvánku na oslavu (ozdobit, vybarvit, polepit vystříhanými obrázky…)
 • Matematika
  • pracovní listy v obálkách
  • dělení se zbytkem 9
  • procvičovat zde, zde a další třeba zde a zde
  • učebnice str. 16 cv. 46, 49, 50 do sešitu (výpočet, odpověď). str. 16/ cv. 47 – pouze výsledky ze sloupečků 1., 2.,
 • PRVOUKA
  • Pustit si písničku Jaro dělá pokusy – ZDE
 • Části těla kvetoucích rostlin – vysvětleno při online výuce ze zde 2.6.
  • PS str.49/1 – vybarvi stejnou barvou, co k sobě patří
  • PS str.49/2 – dokresli obrázky kořenů
  • PS str.49/3 – spoj obrázek s názvem stonku
  • PS str.49/4 – nakresli jednoduchý list a popiš jeho části
  • PS str.49/5 – dokresli obrázek plodu
 • Chráněné, léčivé, jedovaté rostliny
  • učebnice str. 59 – přečíst a prohlédnout obrázky rostlin
  • PS str.50/1 a,b
  • PS str.50/ 2 – zakroužkuj správnou možnost
  • PS str.50/ 3 – rozlušti a napiš jména rostlin
 • Online výuka – 9.6. od 9:00h – Společné znaky živočichů – pozvánku zašlu dětem na účet
 • Dobrovolné procvičování
  Online procvičování stromy na jaře – ZDE – pěkné procvičování, nejprve přečíst text, kde najdete odpověď na otázky
  Online procvičování části stromu – ZDE
  Online procvičování v sadu, ovocné stromy a keře – 10 cvičení – ZDE

ANGLICKÝ JAZYK

 • Procvičování slovní zásoby na WocaBee – platnost byla zdarma prodloužena do 30.6.
 • Nová slovní zásoba lekce 25, učebnice str. 52-53 -3x procvičit na WocaBee
 • PS str.52/1, 53/4 – slovíčka
 • PS str. 52/2,3
 • PS str. 53/ 5,6,7,8,9,10 – vše naleznete v učebnici na straně 53

Práce z 25.5.-29.5.2020– pro žáky pokračující v distanční výuce

Český jazyk

 • písemně učebnice 89/5 celé napsat
 • Vyjmenovaná slova po V dokončit učebnice str.90
 • Předpony vy,vý – zopakovat kořen slov pro pochopení
 • PS 26,27
 • napsat cvičení z učebnice 90/4
 • HVS 49/1

Matematika

 • pracovní list s opakováním a geometrii vám bude vhozen do schránky
 • procvičovat dělení 6,7,8 se zbytkem

PRVOUKA

 • Příroda na jaře – pustit prezentaci JARO
 • Učebnice str.55 – společné znaky rostlin- přečíst celou stranu
 • Učebnice str. 56 – Růst a vývoj rostlin a jejich rozmnožování – přečíst celou stranu
 • Online výuka společné znaky rostlin – pro zájemce bude v úterý 2.6. od 9:00h – pozvánka byla zaslána dětem na účet
 • Pustit video nahrávku co je to FOTOSYNTÉZA – ZDE
 • PS str. 48/1, 2, 3, 4
 • Prosím rodiče nebo děti o zaslání PS ke kontrole na email. zuzana.zakonova@zskrusovice.cz
 • Online procvičování, části rostlin ZDE – dobrovolné
 • Online procvičování, poznáš luční rostliny – ZDE – dobrovolné
 • Online procvičování, jarní květiny – ZDE – dobrovolné
 • Online procvičování Školákov -jarní rostliny ZDE – dobrovolné

Anglický jazykT

 • Učebnice str. 52- nová slovní zásoba
 • Učebnice str. 52/2 – přečíst text, přeložit a činnost předvést -přítomný čas průběhový -děj právě probíhá
 • PS 51/ 5 napiš věty podle tabulky
 • PS 51/6, 7
 • Prosím rodiče nebo děti o zaslaní PS ke kontrole e-mailem, děkuji Zákonová

Práce na 18.5.-25.5.2020

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po V :Výskat, zvykat, žvýkat

 • učebnice str.88 – slova vyjmenovaná a příbuzná, cvičení dle vlastní úvahy
 • HVS 47- cvičení 2 prosím zaslat ke kontrole
 • pracovní sešit 25/1,2,3 (4 dobrovolně)- není nutné posílat
 • čtení s porozuměním ONLINE
 • online procvičování vyjmenovaných slov DIKTÁT, ŠIBENICE NA PŘÍBUZNÁ SLOVA, KŘÍŽOVKY

Matematika

Dělení se zbytkem 6,7

 • učebnice str 13,14 -úlohy dle vlastní úvahy
 • VIDEA představující DĚLENÍ ŠESTI, DĚLENÍ SEDMI
 • matematické minutovky 2 23/45c, 24/47 c (prosím zaslat ke kontrole)
 • online procvičování trénink ŽVÝKAČKOVÝ AUTOMAT
 • GEOMETRIE- KVÁDR A KRYCHLE hrana, vrchol, strana- cvičení 1-5 ZDE
Geometrická tělesa- poznávání, procvičování

Anglický jazyk

 • Nová slovní zásoba lekce 24
  • Slovíčka učebnice str. 50-51
  • PS str. 50/1, 50/3 – slovíčka
  • Procvičování slovíček v aplikaci WocaBee – balíček – lekce 23 – balíček musí být splněn !
  • 22.5. v pátek do 8:00 do 20:00 bude na WocaBee spuštěná naše druhá písemná práce na slovní zásobu – lekce 23 – prosím ten den o vyplnění, děkuji
  • Průběžně procvičovat slovíčka na WocaBee
 • My Pet
  • Učebnice str. 50/1 – přečíst a přeložit text a vybrat, který obrázek je správný dle popisu
  • PS str.50/2 – pojmenuj zvířátka
  • Online procvičování Super Pets – ZDE

Práce na 11.5.-15.5.2020

Český jazyk

Vy, vysoký, výt

 • učebnice strana 87/1,3- přečíst si významy a rozdíly slov – online je toto možno procvičit ZDE
 • PS 24/1,2,3
 • HVS 46/1,2; PS 24/1,2,3 (prosím zaslat ke kontrole)
 • online procvičování VY,VYSOKÝ,VÝT
 • Čtení s porozuměním- imaginární slova- náročnější,ale velmi veselé čtení s vymyšlenými slovy- stojí za zkoušku ZDE

Matematika

Dělení se zbytkem 4,5

Anglický jazyk

 • Online výuka 11.5. první skupina 9:15, druhá skupina 14:00h -WocaBee
 • Opakování dnů v týdnu – Days of the week
  • Angličtina s Hurvínkem, dny v týdnu – ZDE
  • Poslechnout píseň – ZDE
  • WocaBee – Days of the week – procvičování slovíček, balíček musí být splněn tj. 3 krát procvičit
  • 15.5. v pátek do 8:00 do 20:00 bude na WocaBee spuštěná naše první písemná práce na slovní zásobu – Days of the week – prosím ten den o vyplnění, děkuji
  • PS str. 49/5 – Healthy week (zdravý týden) – doplnit text dle učebnice str. 49/3
  • PS str. 49/6 – tvoř věty podle vzoru z cvičení 5
  • Do sešitu AJ vytvoř tvůj vlastní Healthy week
 • Procvičování slovíček na WocaBee – dobrovolné, pokud není uvedeno jinak
 • Prosím rodiče nebo děti o zaslání ke kontrole PS a sešit AJ, děkuji Zákonová

Práce na 4.5.-8.5.2020

Český jazyk

Matematika

 • obdržíte do schránky pracovní list, na kterém si mají děti pomocí vybarvování připomenout dělení v oboru malé násobilky
 • Dělení se zbytkem– učebnice str. 7-9 (dělení se zbytkem číslem 2 a 3)- cvičení dle vlastní úvahy
 • Matematické minutovky na procvičování dělení se zbytkem: str 23/45 a, 24/47a – prosím tato dvě cvičení zaslat
 • ONLINE procvičování
 • !!! Kdo by ještě potřeboval procvičovat písemné násobení, tak online cvičení naleznete ZDE
Krásně zpracované video vysvětlující dělení se zbytkem

Video procvičující dělení se zbytkem dvěma , Video procvičující dělení se zbytkem třemi, Video procvičující dělení dvěma a třemi

Anglický jazyk

 • Do schránek Vám byly doručeny pracovní listy – téma Den matek (Mother´s day)
  • Pracovní list č.1 Happy mother´s day – vybarvit obrázek dle zadání (procvičování barev)
  • Pracovní list č.2 All about my mom – (Vše o mé matce) – napsat informace o své mamince co má ráda atd., stačí jedno slovíčko nebo pokud nevíte, jak se dané slovíčko řekne, můžete nakreslit jen obrázek. Vyplnit pouze : favorite flower – oblíbená květina, favorite animal -oblíbené zvíře, favorite food – oblíbené jídlo, favorite drink- oblíbené pití, likes to read – ráda čte (název knihy), likes to wear -ráda nosí (jaké oblečení)
 • Nová slovní zásoba lekce 23
  • učebnice str.48-49 – naučit, výslovnost je možné pustit po zaregistrování na stránkách WOCABEE, kde je pro děti připravené procvičování nové slovní zásoby
  • Procvičování slovíček na WocaBee – balík slovíčka lekce 23
  • PS str. 48/1, 49/4 – slovíčka
  • PS str. 48/2 – slovíčka, uspořádejte písmena do slov
  • PS str. 48/3 odpověz na otázky podle vzoru – pozor jsou to množná čísla (These are) podstatné jméno s příslušnou koncovkou -S, ES
 • Prosím rodiče nebo děti o zaslání úloh z PS na email. zuzana.zakonova@zskrusovice.cz .Děkuji Zákonová

WOCABEE
Prosím rodiče o spolupráci v přihlášení dětí do aplikace WocaBee. Přihlašovací údaje jsem Vám poslala v obálce s textem co je to WocaBee (níže naleznete i videa). Aplikaci budeme využívat do 30.5. 2020, kdy je licence zdarma.Pokud by se aplikace osvědčila k Vaší spokojenosti je možné ji prodloužit nebo jí nadále používat.Na stránku WocaBee budu průběžně přidávat novou slovní zásobu.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na email zuzana.zakonova@zskrusovice.cz nebo telefonicky 721107908. Děkuji Zákonová

Shrnutí – jak aplikace WocaBee funguje a jak ji používat naleznete v tomto krátkém videu:
https://www.youtube.com/watch?v=XMoUZ2hAY84

Pokud byste Vy nebo žák / rodič měli problémy s registrací, pomůže vám následující video:
Jak se zaregistruji a přiřadím si třídu? (Návod pro učitele / žáka)
https://www.youtube.com/watch?v=XMoUZ2hAY84

Výtvarné a pracovní činnosti – dobrovolné

 • 10. května se slaví Den matek. Je to den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě, vychází z různých tradic.V České republice se slaví (podle amerického vzoru) druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým matkám květiny nebo jiné dárky, většinou vlastnoručně vyrobené.
 • Děti máte možnost maminkám vyrobit jednoduchou květinu, předlohu naleznete v obálce s úkoly nebo ZDE
 • Budu opět ráda za fotečky (zuzana.zakonova@zskrusovice.cz) děkuji

Práce na 27.4.-30.4.2020

Český jazyk

Procvičování vyjmenovaných slov po S

 • PS 23/1 Opakování- kdo nemá hotovo
 • Hravá vyjmenovaná slova- 42/2; 43/4,5; dobrovolně pro šikovné malíře 44/9; 41/1 e (toto cvičení prosím zaslat)
 • !!!! Na serveru proskoly.cz vyplňte prosím test Český jazyk- vyjmenovaná slova- Vyjmenovaná slova po S
 • možno procvičovat online: SKOLAKOV, UMIMECESKY- střílečka, Diktáty

Čtení- pálení čarodějnic

Vkládám dvě verze pracovních listů pro slabší a silnější čtenáře- je jen na vás, který si s dětmi zkusíte. (Pokud budete pracovat se složitější verzí a budete chtít zkontrolovat výsledky, klidně mi zašlete.)

Matematika

Písemné násobení jednociferným činitelem- pokračování

 • Pokračujte v učebnici – str.47,48 – násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem – příklady či úlohy dle vlastní úvahy- podle toho, jak děti potřebují.
 • Prosím o vypočítání slovní úlohy 48/23. Nechte děti pracovat samostatně, klidně ať si to i načrtnou- opakují také geometrii. (Prosím tuto úlohu zaslat.)
Připomenutí některých geometrických těles

!!!Proskoly.cz- Matematika- Geometrie- Poznávání těles podle tvaru

Anglický jazyk

 • Nadále procvičovat novou slovní zásobu ovoce (z minulého týdne), za pomocí karet nebo hry se Spinnerem
  • Procvičování – luštění ovoce – ZDE FRUIT, FRUIT
 • Nová gramatika – I like, I don´t like , vysvětlení naleznete ZDE
  • Krásné video na novou gramatiku I like , I don´t like ZDE
  • Do sešitu AJ napsat a nakreslit potraviny nebo ovoce které máš rád/a nebo nemáš rád/a ( alespoň 6 druhů ) – prosím zaslat ke kontrole
 • Opakování This is or These are
  • PS str. 47/cv.5 – opakování This..is or These ..are (This is – použít u jednotného čísla, These are u množného čísla)- prosím poslat ke kontrole
  • Procvičování This..is or These ..are – ZDE, ZDE II. (možná kontrola -klik na tlačítko Finish – Check my answers)
  • Učebnice str. 46/ cv.2 – text přečíst, dále vybrat 3 anglické věty napsat do sešitu AJ a přeložit – prosím poslat ke kontrole, děkuji Zákonová

Pro zvídavé děti : Pálení čarodějnic – historie a tradice – ZDE

VÝROBA ČARODĚJNICE – DOBROVOLNÉ

 • Pokud máte možnost si vytisknout předlohu nebrání Vám nic k výrobě čarodějnice 🙂
 • Video a předlohu naleznete ZDE
 • Budu opět ráda za fotečky (zuzanazákonova@zskrusovice.cz) děkuji

Práce na 20.4.-24.4.2020

Český jazyk

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IMG_3584-2-e1543737661136.jpg.
Pokračování vyjmenovaný slov po s- syčet, sypat, procvičování

V učebnici můžete pracovat na straně 84 (pracujte dle vlastní úvahy)

PS 23/2 Doplňovačka, (23/3 Dobrovolně pro Chytré hlavičky) – prosím tuto stránku vyfotit a poslat

HVS 40/ 2,3; čtyřsměrka dobrovolně

online procvičování s CHYTRÝMI KOČIČÁKY, TRÉNINK SYČET/SYPAT, DOPLŇOVAČKY CELÁ SLOVA PO S

Čtení s porozuměním- dostanete pracovní list. Snad bude děti čtení i úkoly bavit.

Matematika

Písemné násobení jednociferným činitelem

Prosím podívejte se do učebnice na str. 45,46 – možná bude pro někoho snazší než násobení zpaměti.

Cvičení z učebnice 46/12 prosím přepsat a zaslat, ostatní z těchto dvou stran (45,46) dle vlastní úvahy.

Video s podrobným popisem, jak se písemně násobí- bez přechodu

ZDE ještě odkaz na video, které ukazuje jak s přechody jednotek.

ONLINE je možno procvičovat ZDE , i když jde už o větší čísla.

Do schránek Vám bude doručena Násobilková šifra pro bystré hlavičky a matematická hra. (Není to povinné, ale spíše pro zpestření. Pokud někdo násobilkovou šifru rozluštíte, budu ráda za její zaslání.)

Anglický jazyk

 • Tento týden se budeme věnovat tématice Fruits – ovoce a neurčité členy a/an
 • Do schránek Vám byly doručeny pracovní listy :
  • pracovní list č.1 karty ovoce -slovní zásoba – výslovnost jsem namluvila ZDE,vybarvit, vystřihnout a procvičovat
  • pracovní list č.2 – doplnit chybějící písmena do slov, vyplnit ty slova kde je červený křížek, ostatní slova s ovocem jsou dobrovolné
  • Pracovní list č.3 – vybrat správnou možnost podle obrázku, červeně označené obrázky vypracovat, ostatní jsou dobrovolné
  • Pracovní list č.4 – hra se Spinnerem, ale místo Spinneru můžete použít třeba malou tužku atd.,zatočit Spinnerem a kde se zastaví tak říct anglicky jak se ovoce jmenuje -procvičovat
 • PS – str. 45/ cv.5 – zakroužkuj slova a přiřaď je k obrázkům
 • PS – str. 46/ cv. 2 – doplň neurčité členy A/AN a název ovoce dle obrázku, ovoce vybarvi
 • PS – str. 47/cv. 4 – doplň neurčitý člen A/AN
 • PS – str. 46/ cv.3 – ovoce vybarvi a popiš obrázky, číslovky a ovoce
 • Prosím rodiče o zaslání cvičení z PS a pracovní list č.2 a 3, děkuji Zákonová

VV + PČVýroba čtyřlístku – dobrovolné

 • Do schránek Vám byly doručeny komponenty na výrobu jarního čtyřlístku.
 • Návod : šablonu čtyřlístku vystřihnout, obkreslit na zelenou gumu nebo filc a do středu našít dřevěnou žabku
 • Návod jak přišít knoflík ZDE
 • Budu ráda za fotečky 🙂
  Děkuji Zákonová

Práce na 14.4.-17.4.2020

Český jazyk

Pokračování vyjmenovaný slov po s – sýkora, sysel, sýček

-učebnice str.83- Texty o zvířatech- čtení a popis zvířete- jedno zvíře vybrat, nakreslit a podle textu popsat jeho tělo- TENTO OBRÁZEK PROSÍM ZASLAT ; mohla by pomoci také tato prezentace

-Pracovní sešit 22/1,2, bystré hlavičky mohou zkusit také cvičení

-Hravá vyjmenovaná slova 39/2 – rozluštěte hádanky

Online procvičování hravé ZDE, diktáty a další doplňovačky můžete vyzkoušet ZDE.

Matematika

Jednotky času

Prosím zopakujte s dětmi časové údaje- učebnice strana 38, podívejte na zábavné krátké VIDEO

Přikládám pracovní list, kde se pracuje s převody času- můžete vyplňovat přímo do souboru, tisknout nebo si jen psát na papír.

Angličtina

 • Nová slovní zásoba učebnice str. 46-47
 • Procvičování slovíček PS str. 46/1, 47/6 – prosím zaslat, děkuji
 • Výslovnost slovíček naleznete v písničkách – ZDE I, ZDE II.
 • Nová gramatika – počitatelná a nepočitatelná podstatná jména (Countable and Uncountable nouns) – vysvětlení jsem pro děti namluvila ZDE- NOVÁ VERZE pokud by někomu nešel pustit tento odkaz, to samé jsem nahrála na youtube ZDE
 • Prosím o vyplnění online testů s novou gramatikou, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a neurčité členy – ZDE I., ZDE II. Děkuji
 • PS str.45/6 – napiš co lidé říkají (pět rohlíků,kousek másla…. použijete číslovky nebo slovíčko some, podle toho zda je to počitatelné nebo ne) – prosím zaslat, děkuji
 • Neurčité členy budeme opakovat ještě příští týden.

PČ + VV – pro zájemce, kdo by měl chuť si vytvořit zajímavého a hlavně velmi jednoduchého jarního ptáčka. Video s návodem jsem pro Vás natočila ZDE.

Roztomilý kreslený pták — Stocková ilustrace

Práce na 6.4.-8.4.2020

Český jazyk a matematika

Vážení rodiče a milí žáci, v tomto předvelikonočním týdnu Vám bude v pondělí do schránek doručen soubor úkolů právě s Velikonoční tématikou. Naleznete v nich nejrůznější koledy, zvyky, tradice, křížovky a samozřejmě to vše spojené s procvičováním učiva

Budu velmi ráda, když žáci pracovní listy vyplní a snad se u nich také alespoň občas pobaví. (Tyto listy mi prosím nefoťte a neposílejte elektronicky. Budu moc ráda, když se ke mě dostanou zpět k nahlédnutí v papírové podobě- klidně až se opět vrátíme do lavic nebo jakkoliv jinak ;). )

Kdo my měl zájem, vkládám je i v pdf formátu, k dispozici ke stažení.

Anglický jazyk

 • Tento týden se budeme věnovat tématice HAPPY EASTER – VESELÉ VELIKONOCE
 • Našla jsem pro Vás anglické písničky, třeba si i zazpíváte nebo zatančíte – Kids Easter Song! The Easter Bunny Bop ,  Counting Easter Eggs
 • Do schránek Vám byly doručeny pracovní listy, list č.1 luštění a nová slovní zásoba, list č.2 najdi 5 a 10 rozdílů a obrázky můžeš vybarvit, list č.3 zajíček vybarvit dle popisu- procvičování barev
Easter Worksheet Activity Page

Dále vkládám moc hezkou stolní hru pro celou rodinu k vytištění. – Procvičíte zde Hudební výchovu, Tělocvik, Český jazyk, Matematiku, Výtvarnou výchovu a hlavně si užijete legraci ( Máme vyzkoušeno :))

A nakonec, kdo přeci jen rád pracuje na počítači, tak ZDE je odkaz na hezké Velikonoční aktivity

Mějte krásné Velikonoce

Práce na 30.3.- 3.4. 2020

Český jazyk

Procvičení řady vyjmenovaných slov po S

Pokračování vyjmenovaných slov po S- syrový, sychravý, usychat

Učebnice str.82- prohlédnout si příbuzná slova ve cvičení 1, další cvičení ústně dle úvahy

Významy slov můžete nalézt i s ilustracemi ZDE

PS 21/1,2, HVS 38/1,2,3 (Cvičení 3 prosím ať děti udělají jako poslední ze všech samostatně- prosím vyfotit a poslat. Opravím. Děkuji)

Sloh a čtení- pracovní list Recept vypracovat obě strany- úloha 5 – stačí třeba recept a popis pracovního postupu, jak si chystáte svačinu (nemusí to být nic složitého) Pokud by se vám nechtělo kreslit, můžete také fotit. – Už se těším za zaslání receptů, obrázků nebo fotografií – vytvoříme si vlastní kuchařku. !!!

Online můžete vyjmenovaná slova po S procvičovat na školakov.eu

Matematika

Do schránek Vám budou doručeny „vybarvovací“ pracovní listy na procvičování násobení trojmístných čísel jednomístným činitelem. (Doporučuji nejdříve spočítat a zapsat výsledky a až následně vybarvovat.)

Z učebnice str. 28,29 pracujte dle potřeby.

Do sešitu vypočítejte slovní úlohu 29/12.Prosím o její zaslání. (Zkuste ať děti pracují samostatně.)

Geometrie: Na serveru proškoly.cz vyplňte testy: Matematiky- Geometrie- 2 Poznávání rovinných útvarů podle tvaru, 4-Poznávání těles podle tvaru

Anglický jazyk

Tento týden se budeme věnovat opakování slovní zásoby – lidské tělo, lekce 17, 18, učebnice strana 36,38.

 • Nejprve poslechnout píseň Head Shoulders Knees and Toes – ZDE , tato verze písně je doplněná i o novou slovní zásobu (jen pro zájemce – kdo bude mít chuť si rozšířit slovní zásobu)
 • Kids vocabulary BODY- slovíčka – ZDE
 • Procvičování slovní zásoby na školákov.eu, – ZDE (3 cvičení)
 • Do schránek Vám byly doručeny pracovní listy – BODY PARTS (vyplněné listy prosím zaslat na email. zakonova@zskrusovice.cz) děkuji
List č. 1 – doplnit chybějící písmena, list č. 2 poskládat písmenka, list č.3 luštění, najít slova, list č.4 doplnit celá slova viz Word list.

Práce na 23.3.-27.3. 2020

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po P– s pomocí učebnice na straně 80 se začít učit řadu slov; Hravá vyjmenovaná slova str 36; PS 20/1- Doplň řadu vyjmenovaných slov

Píseň o vyjmenovaných slovech po S

Syn, sytý, sýr – učebnice str.81 (1-přečíst si slova příbuzná, 3- podívat je, kdy nejde o slovo příbuzné); Hravá vyjmenované slova str.37 (celá), PS 21/1,2,3 (horní část stránky)

Čtení s porozuměním- online ZDE – vyberte si prosím texty „Doktor Nápad“ – až budou mít děti přečteny, prosím o vybrání jednoho z přečtených textů a nakreslení jednoduchého obrázku. (Prosím o vyfocení a poslání.Děkuji)

Online procvičování vyjmenovaných slov Školákov , Procvičování vyjm.slov

Matematika

Procvičení násobení dvojciferných čísel jednociferným dělitelem- Matematické minutovky 27/54

Násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem- učebnice str.28, 29- vysvětlit si a ukázat- zpracovat do sešitu 28/4,5 ; ostatní cvičení dle vlastní úvahy

!!! Na serveru proskoly.cz prosím vyplnit test Matematika- násobení- malá násobilka- slovní úlohy

Online procvičování zde: Skolakov.eu- Hravé násobení , Skolakov.eu- Počítání s káčátky, víceciferné násobení , slovní úlohy na víceciferné násobení

Geometrie- opakování geometrických těles- pusťte dětem VIDEO ; učebnice 62/3 – překreslit do sešitu a zvětšit dle vzoru

Anglický jazyk

 • Opakování – jednotné a množné číslo u oblečení za použití These are – u množného čísla a This is nebo It is u čísla jednotného, online procvičování zde
 • Opakování minulé látky (dny v týdnu – Days of the week) zde I., zde II
 • Naučit nová slovíčka lekce 21, strana 44-45 – výslovnost slovíček jsem pro děti namluvila zde
 • PS slovíčka str.44/1, 45/4

Prvouka

Online učebnice – možnost procvičování

Pokud potřebujete, na následujících stránkách je možné online prohlížení učebnic a procvičování látky- vše je zdarma.

FRAUS, UCEBNICE.ONLINE , Skolakov.eu , PROCVIČOVÁNÍ UČIVA- ČJ,M,AJ,PRV , umimecesky.cz , umimematiku.cz

V případě potřeby, jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se nebojte na nás obrátit: zakonova@zskrusovice.cz, skalkova@zskrusovice.cz . Děkujeme za spolupráci.

Práce na 16.3.-20.3. 2020

Český jazyk

Procvičování vyjmenovaných slov po P-učebnice 78 (cvičení dle Vašeho uvážení)

Hravá vyjmenovaná slova- 32/1,2,3; 33/4d; 34/6,7; 35/8 (kdo bude mít chuť)

Písanka str.22

Online procvičování zde: Skolakov.eu , Umimecesky.cz

Prosím čtěte s dětmi– hlasité čtení, alespoň pár minut denně.

Matematika

Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem – učebnice str.25, 26- ukázat si a vysvětlit

Matematické minutovky 2 str.25/49,50; 26/51,52

Online procvičování zde: Skolakov.eu- Hravé násobení , Skolakov.eu- Počítání s káčátky

Geometrie- učebnice str.50- geometrická tělesa- představit si je a hledat ve svém okolí. online procvičování

Anglický jazyk

Můj týden – My week : učebnice str. 43/4 – přečíst text, přeložit

PS- procvičování str.42/4, 43/5,6,7

Online procvičování zde: Školákov– Days of the week, Píseň – Days of the week

Prvouka

Lidské tělo – Denní režim, učebnice str.41 – přečíst, prohlédnout obrázky a odpovědět na otázky – ústně

PS – str.35 Já to hravě zvládnu 4 – celá strana

Online procvičování zde: Pomoc v nebezpečí