Zápis do MŠ.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KRUŠOVICE S OSOBNÍ ÚČASTÍ DÍTĚTE, SE KONÁ

VE STŘEDU 17. 5. 2023

OD 15.00 – 16.30

S SEBOU PŘINESTE RODNÝ LIST DÍTĚTE, OP ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, VYPLNĚNÉ DOKUMENTY.

POTŘEBNÉ DOKUMENTY SI ZÁJEMCI MOHOU VYZVEDNOUT V MŠ PŘEDEM,

nebo: https://www.zskrusovice.cz/?page_id=20

DOTAZY TEL.: 602102750,

NEBO e -mail: skolka@zskrusovice.cz