Zápis do MŠ.

ZÁPIS DO MŠ KRUŠOVICE SE KONÁ OD 2. 5. 2022 DO 13. 5. 2022.

POŽADOVANÉ DOKUMENTY NALEZNETE NA www.zskrusovice.cz, nebo můžete vyzvednout ve školce v pracovní době. K žádosti je nutné dodat kopii rodného listu a potvrzení o řádném očkování.

Dokumenty lze doručit do školy poštou, e-mailem s elektronickým podpisem, osobně, nebo datovou schránkou.