Učíme se venku- poznáváme a vyhledáváme tělesa

Žáci druhého a třetího ročníku strávili hodinu matematiky (geometrie) venku a stali se mladými objeviteli. V okolí školy a místního hřiště vyhledávali nejrůznější předměty tvarů krychle, kvádru, koule, kuželu, jehlanu a válce a zapisovali je do předem připravených listů. Práce byla pro všechny velmi zábavná a pohyb na čerstvém vzduchu byl navíc zdraví prospěšný. Dokázali byste odhadnout kterých geometrických těles jsme venku nalezli nejvíce?