Den země v naší školce.

Projektový týden probíhá každoročně v dubnu, při příležitosti oslavy Dne Země.

Zaměřujeme se především na prohloubení vztahu dětí k přírodě, k vlastnímu zdraví a k rodnému kraji. Dotkli jsme se některých závažných ekologických problémů zpracovávajících téma odpadů, jak vznikla země, co je to sluneční soustava.

Podstatou projektu je, aby děti aktivním a tvořivým způsobem získaly poznatky o přírodě a o důležitosti její ochrany a spontánně je využívaly v životě. Myslíme že se nám podařilo děti nadchnout, ostatně je to patrné z následujícíh fotografií. Jenom škoda, že nás zatím do školky chodí tak málo.

Ostatní fotografie najdete ZDE.