Informace z MŠMT 23.12.

Na základě rozhodnutí MZd a sdělení MŠMT týkající se vzdělávání žáků od 4. 1. 2021 budou moci žáci naší málotřídní školy nadále docházet do školy za daných podmínek.
Žákům i dětem budeme nadále měřit u vchodu teplotu, rodiče prosíme, aby do budovy nevcházeli. V nutných případech osobního lze domluvit individuální schůzku nebo on-line spojení.
Povinnost nošení roušek v prostorách budovy a při výuce v ZŠ zůstává.