Radostný návrat do školy

Ve středu jsme se opět sešli v našich třídách. Kromě sdílení zážitků z doby minulých týdnů na žáky čekalo překvapení v podobě dárků a záložek od kamarádů ze Slovenska (projekt Záložka do knihy spojuje školy). S málotřídní ZŠ a MŠ Stará Kremnička si chystáme vyměnit také vánoční přání, aby nám bylo v této době trochu veseleji. Již se těšíme.