Zahájení prezenční výuky od 18.11.

MŠMT zveřejnilo nové informace k provozu škol v rámci krizových opatření. Na jejich základě bude na naší škole opět zahájena výuka, a to pro všechny ročníky. ŠD i ŠJ budou také v provozu.
Konkrétnější informace budou zaslány zákonným zástupcům elektronicky.


MŠMT